Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Daniel Hieronim Michalski

o. Daniel Hieronim Michalski
Urodzony:
1908-09-21
Data śmierci:
1981-02-09
Miejsce urodzenia:

Jastrzębie Górne

Zmarł w Rybniku, żył 72 lata, w zakonie 54 lata, pochowany w Rybniku.

O. Daniel Hieronim Michalski urodził się 21.09.1908 w Jastrzębiu Górnym z rodziców Franciszka i Ludwiny zd. Barciok. Do zakonu wstąpił w 1926 roku. Nowicjat rozpoczął 29.07.1926 w Wieluniu. Habit przyjął z rąk o. Kolumbana Soboty. Profesję czasową złożył 30.07.1927 w Wieluniu na ręce o.Michała Porady. Studia filozoficzne odbył w Osiecznej (1928-1930), a teologiczne w Miejskiej Górce (1930-1931) i we Wronkach (1931-1933). Profesję wieczystą złożył 31.07.1930 w Osiecznej. Święcenia prezbiteratu przyjął 7.05.1933 w Poznaniu z rąk biskupa Walentego Dymka. Po święceniach został skierowany do Kobylina, gdzie był profesorem Niższego Seminarium Duchownego. W 1938 r. został skierowany na studia specjalistyczne na "Antonianum" do Rzymu. W 1939 r. uzyskał stopień bakalaureatu z prawa kanonicznego. Wybuch wojny zastał go w kraju. W Tarnowie został aresztowany przez Niemców i następnie więziony kolejno w Tarnowie, w Krakowie na Montelupich, w Wiśniczu, Oświęcimiu i Dachau. Po uwolnieniu obozu koncentracyjnego przez wojska alianckie w 1945 r. studiował przez krótki czas dogmatykę i prawo kanoniczne na Wydziale Teologicznym w Innsbrucku oraz prowadził duszpasterstwo wśród Polaków na terenie Austrii. W październiku 1946 r.wrócił do Polski. Został skierowany do Wejherowa, gdzie pełnił funkcję kapelana szpitala i katechety szkół podstawowych. Następnie przez rok był proboszczem parafii przyklasztornej w Nysie. Stamtąd powołano go na wykładowcę prawa kanonicznego do Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Do 1950 r.pełnił również funkcję prefekta studiów. W 1950 r.był przez krótki czas wikariuszem parafialnym w Panewnikach. W latach 1953-1956 pełnił funkcję definitora prowincjalnego, a w latach 1956-1959 gwardiana w Opolu. Następnie przebywał jako gwardian w Miejskiej Górce (1959-1962) i wikary klasztoru w Wejherowie (1962-1965). W latach 1965-1968 należał do klasztoru w Starych Panewnikach, a od 1968 r.do chwili śmierci należał do klasztoru w Rybniku. Zmarł 9 lutego 1981 r. w Szpitalu Miejskim w Rybniku. Pogrzeb odbył się 12.02.1981 w Rybniku przy licznym udziale współbraci, kapłanów diecezjalnych, sióstr zakonnych i wiernych. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył definitor o. Hieronim Dłubis, a homilię żałobną wygłosił definitor o. Juliusz Rydlewski. O. Daniel został pochowany na cmentarzu zakonnym w Rybniku. Żył 72 lata, w zakonie 54, w kapłaństwie 47.