Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

br. Sebastian Mieczysław Sławski

br. Sebastian Mieczysław Sławski
Urodzony:
1909-12-29
Data śmierci:
1982-04-05
Zmarł w Kobylinie, żył 72 lata, w zakonie 45 lat, pochowany w Kobylinie.

Br.Sebastian Mieczysław Sławski urodził się 29.12.1909 w Wielichowie koło Kościana, woj. poznańskie z rodziców Marcelego i Heleny zd. Łukaszewskiej. Do naszego Zakonu wstąpił 5.08.1936. Habit III Zakonu przyjął 16.01.1937 we Wronkach. Jako tercjarz przebywał najpierw we Wronkach, a potem w Jarocinie. Dnia 12 marca 1940 r.został w Jarocinie aresztowany przez Gestapo i internowany do Buczkowa. W lutym 1942 r.został zwolniony i skierowany do pracy w gospodarstwie rolnym najpierw w Gogolewie, następnie w Małych Strzelcach, Ciałkowie i Grabianowie. W 1945 r.wrócił do klasztoru we Wronkach. Nowicjat I Zakonu rozpoczął 22.01.1946 w Panewnikach. Profesję czasową złożył 30.01.1947 w Panewnikach na ręce O.Innocentego Glenska, gwardiana panewnickiego. Profesję wieczystą złożył 15.07.1950 w Panewnikach na ręce Ojca Prowincjała Tytusa Semkło. Od złożenia profesji czasowej pełnił funkcje ogrodnika, kucharza i kościelnego w następujących klasztorach: Panewniki (do 1949), Wieluń (1949), Wronki (1949-1950), Jarocin (1950-1952), Osieczna (1952-1954), Wschowa (1954-1957), Panewniki (1957-1960), Miejska Górka (1960-1968), Wronki (1968-1974), Miejska Górka (1974-1977), Wronki (1977-1980). Od 1980 r.należał do klasztoru w Kobylinie, gdzie pełnił funkcję kościelnego i kucharza. Zmarł nagle 5.04.1982 w Kobylinie, przy pracy w ogrodzie. Pogrzeb odbył się w Wielki Czwartek 8.04.1982 w Kobylinie. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Kobylinie. Żył 72 lata, w Zakonie 45.