Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Kapistran Idzi Oleś

br. Kapistran Idzi Oleś
Data śmierci:
1987-01-26
Zmarł w Poznaniu, żył 51 lat, w zakonie 32 lata, pochowany w Poznaniu.

Br. Kapistran Idzi Oleś urodził się 31.08.1935 r. w miejscowości Szalonka, gmina Łęka Opatowska, w woj. kaliskim. Habit III Zakonu przyjął 11.02.1954 r. Nowicjat I Zakonu rozpoczął 6.03.1955 r. w Osiecznej. Habit przyjął z rąk prowincjała o. Tytusa Semkło. Profesję czasową złożył również w Osiecznej 7.03.1956 r. na ręce o. Tymoteusza Frankusa. Profesję wieczystą złożył 7.03.1959 r. w Osiecznej na ręce o. Konrada Kornasa. Br. Kapistran był przez długie lata furtianem, najpierw w Panewnikach (1967-1974), następnie w Opolu (1974-1978). W latach 1978-1983 przebywał w Miejskiej Górce w charakterze kościelnego i gospodarza. Od 1983 r. aż do śmierci należał do klasztoru w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję furtiana. Zmarł 26.01.1987 r. w szpitalu miejskim w Poznaniu. Pogrzeb odbył się 2.02.1987 r. w Poznaniu przy licznym udziale współbraci. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył prowincjał o. Joachim Mazurek, a homilię wygłosił wikariusz prowincji o. Hipolit Lipiński. Br. Kapistran został pochowany na cmentaru w Poznaniu-Miłostowie. Żył 51 lat, w Zakonie 32.