Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Nilus Gierszewski

o. Nilus Gierszewski
Data śmierci:
1929-11-10
Klasztor:
Pro familia:
Zmarł w Goruszkach, żył 47 lat, w zakonie 28 lat, pochowany w Goruszkach.

Ojciec Nil Gierszewski urodził się 18 czerwca 1882 r.w Rytel na Pomorzu. Na chrzcie otrzymał imię Jan. W Harreveld w Holandii ukończył gimnazju w kolegium serafickim.

Do nowicjatu naszego zakonu wstąpił 29 sierpnia 1901 r.w Warendorfie w Westfalii. 14 września 1902 r.złożył pierwsze śluby zakonne. Po złożeniu profesji udał się na studia do Perugii i Porcjunkuli we Włoszech. W 1906 r.wrócił jako diakon do Karłowic pod Wrocławiem. 22 czerwca 1907 r.otrzymał święcenia kapłańskie.

 

Po świeceniach został wysłany do Osiecznej, w której przebywał w tym czasie jego wujek ojciec Anastazy Spręga. W 1927 roku został przeniesiony do Wielunia, potem do Chocza i znów do Wielunia. W 1929 r.został przeniesiony do klasztoru na Goruszkach.

Bracia zapamiętali ojca Nila, jako bardzo uzdolnionego i spokojnego.

Ojciec Nil zmiarł 10 listopada. Aż do pogrzebu ciało zmarłego było złożone w krypcie. W tym czasie nad zmarłym ojcem Nilem modlili się wierni. Na pogrzeb przybyło wielu kapłanów i osób świeckich. Mszy pogrzebowej przewodniczył ks. Steinmetzem, dziekan z Osiecznej. W koncelebrze był m.in. ojciec Kolumban, ówczesny gwardian klasztoru. Ojciec Nil został pochowany na cmentarzu klasztornym.