I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Wawrzyniec Czesław Holecki

o. Wawrzyniec Czesław Holecki
Urodzony:
1933-07-13
Data śmierci:
1988-06-17
Miejsce urodzenia:

Katowice-Podlesie

Zmarł w Opolu, żył 54 lata, w zakonie 36 lat, pochowany w Opolu.

O. Wawrzyniec Czesław Holecki urodził się 13.07.1933 r. w Katowicach-Podlesiu z rodziców Franciszka i Olgi zd. Kowalew. Był alumnem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Jarocinie (1947-1950) i w Rybniku (1950-1951). Nowicjat rozpoczął 18.08.1951 r. w Kobylinie. Habit przyjął z rąk o. Solana Ratajczyka, gwardiana kobylińskiego. Profesję czasową złożył 20.08.1952 r. w Kobylinie na ręce prowincjała o.  Tytusa Semkło. Studia filozoficzne odbył w Opolu (1952-1954), a teologiczne w Panewnikach (1954-1957). Profesję wieczystą złożył 5.01.1956 r. także na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. Święcenia prezbiteratu przyjął 14.08.1957 r. w Panewnikach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przebywał do 1957 do 1961 r. Licencjat teologii uzyskał 29.09.1960 r., a stopień magistra teologii 20.01.1961 r. Od 1961 r. należał do klasztoru w Panewnikach, gdzie w latach 1961 do 1969 był wykładowcą teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym, z zaznaczeniem, że w latach 1965-1968 należał do klasztoru w Starych Panewnikach. W 1969 r. otrzymał urlop naukowy celem ukończenia doktoratu na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i został przeniesiony do Wielunia. Doktoratu jednak nie sfinalizował. W 1971 r. został skierowany do Opola. W 1976 r.wyjechał za zgodą prowincjała do Rzymu. Przebywał w klasztorze św. Sebastiana w Rzymie, gdzie oprowadzał pielgrzymów w katakumbach św. Sebastiana. W 1986 r. wrócił do kraju i został przeznaczony do klasztoru w Opolu. Tam przebywał aż do śmierci. Zmarł w szpitalu miejskim w Opolu 17.06.1988 r. Pogrzeb odbył się w Opolu 21.06.1988 r. przy licznym udziale współbraci. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup Jan Wieczorek. Homilię wygłosił o. Artur Noworzyn. Został pochowany na cmentarzu w Opolu. Żył 54 lata, w Zakonie 36, w kapłaństwie 30.