Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Anaklet Klemens Borowicz

o. Anaklet Klemens Borowicz
Urodzony:
1906-11-15
Data śmierci:
1989-12-27
Miejsce urodzenia:

Miejska Górka

Zmarł w Laxton Hall (GB), żył 83 lata, w zakonie 61 lat, pochowany w Laxton Hall (GB).

O. Anaklet Klemens Borowicz urodził się 15.11.1906 r. w Miejskiej Górce z rodziców Franciszka i Wiktorii zd. Ryszkiewicz. Nowicjat rozpoczął (obłóczyny) 30.07.1928 r. w Wieluniu. Habit przyjął z rąk o. Michała Porady, magistra nowicjuszy. Profesję czasową złożył 31.07.1929 r. w Wieluniu na ręce prowincjała o. Ludwika Kasperczyka. Profesję wieczystą złożył 13.08.1932 r. we Wronkach na ręce o. Bernardyna Grzyski, natomiast święcenia prezbiteratu przyjął 17.06.1934 w Poznaniu z rąk kard. Augusta Hlonda. Studia filozoficzne odbył w Osiecznej (1929-1931), a studia teologiczne we Wronkach (1931-1934). Od 1933 r.studiował matematykę na Uniwersytecie Poznańskim. Absolutorium uzyskał w 1937 r. Równocześnie prowadził zajęcia z matematyki i fizyki w Niższym Seminarium Duchownym w Kobylinie. Był kapelanem sióstr serafitek w Poznaniu. W czasie wojny pracował w Wolsztynie, następnie w Miejskiej Górce (w cukrowni) oraz w Żmigrodzie. W 1942 r. został aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie pracował w duszpasterstwie polonijnym we Włoszech ucząc jednocześnie matematyki, fizyki i chemii, a od 1946 r. aż do śmierci przebywał w Anglii. W okolicy Clevedon zorganizował duszpasterstwo polonijne i uczył matematyki w polskiej szkole w Stowell Park. Od 1983 r. należał do klasztoru w londyńskiej dzielnicy Forest Gate. W 1987 r. zamieszkał w polskiej wspólnocie w Laxton Hall. Zmarł 27.12.1989 r. Pogrzeb odbył się 4.01.1990 r. w Anglii. Z naszej prowincji w pogrzebie wziął udział o. Adrian Buchcik, gwardian w Bezau, wydelegowany przez ministra prowincjalnego. O. Anaklet żył 83 lata, w Zakonie 61, w kapłaństwie 55.