Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Apoloniusz Krystian Kida

o. Apoloniusz Krystian Kida
Urodzony:
1949-04-27
Data śmierci:
1990-10-12
Zmarł w Chorzowie, żył 41 lat, w zakonie 24 lata, pochowany w Panewnikach.

O. Apoloniusz Krystian Kida urodził się 27.04.1949 r. w Katowicach z rodziców Michała i Marii zd. Kubiak. Nowicjat rozpoczął 4.10.1966 r. w Osiecznej. Profesję czasową złożył 5.10.1967 r. na ręce ministra prowincjalnego o. Teofila Zawiei, również w Osiecznej. Po nowicjacie został skierowany do Opola, gdzie kończył liceum ogólnokształcące (1967-1969). Od 1969 do 1970 r. przebywał w Jarocinie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1970-1976 w Panewnikach. Profesję wieczystą złożył 2.08.1974 r. w Panewnikach na ręce ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdy. Święcenia prezbiteratu przyjął 15.04.1976 r. w katedrze katowickiej z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach został skierowany do Rybnika w charakterze wikariusza parafialnego i magistra kandydatów (1976-1978). W latach 1978-1983 pełnił funkcję wikariusza parafialnego w Jarocinie, a od 1981 r. jednocześnie wicemagistra nowicjuszy. W latach 1983-1988 piastował urząd proboszcza w Witaszycach, a w latach 1988-1989 proboszcza w Pakości-Kalwarii. W 1989 r. został proboszczem i wikarym domu w Chorzowie-Klimzowcu. W sierpniu 1990 r. poprosił o zwolnienie z funkcji proboszcza ze względu na zły stan zdrowia. Do chwili śmierci pozostał jednak w Chorzowie pełniąc urząd wikarego domu. Zmarł 12.10.1990 r. w klasztorze w Chorzowie. Pogrzeb odbył się 17.10.1990 r. w Panewnikach. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył o. Hieronim Dłubis, wikariusz prowincjalny, a homilię wygłosił o. Arnold Kołodziejski, kilkuletni współpracownik o. Apoloniusza w Witaszycach. O. Apoloniusz został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 41 lat, w Zakonie 24, w kapłaństwie 14.