Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

o. Maciej Jerzy Michalski

o. Maciej Jerzy Michalski
Urodzony:
1935-01-25
Data śmierci:
1991-04-01
Zmarł w Katowicach, żył 56 lat, w zakonie 38 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Maciej Jerzy Michalski urodził się 25.01.1935 r. w Leszczynach z rodziców Romana i Wandy zd. Boczek. W 1949 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Jarocinie. Nowicjat rozpoczął 8.09.1952 r. w Kobylinie. Tam też złożył 9.09.1953 r. pierwszą profesję na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. Po nowicjacie przebywał przez rok w Rybniku, gdzie uzupełniał naukę z zakresu szkoły średniej. Studia filozoficzne odbył w Opolu (1954-1956), a teologiczne w Panewnikach (1956-1961). Profesję wieczystą złożył w Panewnikach 15.12.1956 r. na ręce o. Chryzostoma Kurka. Święcenia prezbiteratu przyjął 11.05.1959 r. w Panewnikach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach przebywał w Panewnikach uzupełniając studia teologiczne i odbywając kurs pastoralny. W latach 1961-1974 był wikariuszem parafialnym w Panewnikach, z tym, że od 1968 do 1974 rezydował w Starych Panewnikach, gdzie w tym czasie nie było jeszcze odrębnej parafii. W latach 1974-1976 należał do wspólnoty klasztoru w Rybniku, a w latach 1976-1983 był rektorem kaplicy Sióstr Służebniczek w Bielsku-Kamienicy. W 1983 r. został wikarym klasztoru w Opolu, a w roku 1984 wikarym klasztoru i proboszczem w Zabrzu. Funkcję tę pełnił do 1989 r. W tym roku został skierowany do Katowic-Piotrowic w charakterze kapelana Sióstr Służebniczek i rektora kaplicy. Jednocześnie był ojcem duchownym i spowiednikiem braci kleryków w Panewnikach. Zmarł 1.4.1991 r. w klasztorze Sióstr Służebniczek w Katowicach-Piotrowicach. Pogrzeb odbył się 3.04.1991 r. w Panewnikach. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej, w której uczestniczyło 70 kapłanów, przewodniczył biskup Gerard Bernacki. Homilię wygłosił prowincjał o. Damian Szojda. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. O. Maciej był cenionym misjonarzem i rekolekcjonistą, duszpasterzem sióstr zakonnych i duszpasterzem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Żył 56 lat, w Zakonie 38, w kapłaństwie 31.