Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Patryk Roman Ciwis

o. Patryk Roman Ciwis
Data śmierci:
1991-08-15
Zmarł w Tychach, żył 56 lat, w zakonie 38 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Patryk Roman Ciwis urodził się 12 marca 1935 r. w Panewnikach z rodziców Wincentego i Marii zd. Mienkina. Był alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Nysie (1949-1950) i w Jarocinie (1950-1952). Nowicjat rozpoczął 8.09.1952 r. w Kobylinie. Tam też złożył pierwszą profesję zakonną 9.09.1953 na ręce prowincjała o.  Tytusa Semkło. Po nowicjacie kontynuował naukę z zakresu szkoły średniej w Rybniku (1953-1954). Studia filozoficzne odbył w Opolu (1954-1956), a teologiczne w Panewnikach (1956-1961). Profesję wieczystą złożył 1.05.1957 w Panewnikach na ręce prowincjała o. Teofila Zawiei. Święcenia prezbiteratu przyjął 11.05.1959 r. w Panewnikach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach przebywał najpierw w Panewnikach uzupełniając studia teologiczne i odbywając kurs pastoralny. Jako kapłan pracował kolejno w Opolu, Panewnikach, Bytomiu i Rybniku. W latach od 1969 do 1981 przebywał poza zakonem nie wykonując funkcji kapłańskich. W 1981 r. wrócił do zakonu i został skierowany do Osiecznej, początkowo bez prawa spełniania funkcji kapłańskich W 1983 r. został przeniesiony do Pakości, gdzie prowadził chór kościelny. Z chwilą powstania Prowincji św. Franciszka 19.03.1991 r. został przeniesiony do Panewnik, ale w tym czasie poważnie zachorował i dostał się do szpitala w Tychach. Tam zmarł 15.08.1991 r. Pogrzeb odbył się 17.08.1991 r. w Panewnikach. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył prowincjał o. Damian Szojda. Homilię wygłosił o. Gaudenty Kustusz. O. Patryk został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 56 lat, w Zakonie 38, w kapłaństwie 32.