I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Antoni Romuald Goehlman

o. Antoni Romuald Goehlman
Urodzony:
1933-09-16
Data śmierci:
1996-07-11
Miejsce urodzenia:

Katowice-Ligota

Nowicjat:
1953-09-09
Pierwsza profesja:
1954-09-11
Profesja wieczysta:
1957-12-16
Prezbiterat:
1959-05-11
Zmarł w Katowicach, żył 62 lata, w zakonie 42 lata, pochowany w Panewnikach.

 

O. Antoni Romuald Goehlman urodził się 16 września 1933 r. w Katowicach-Ligocie z rodziców Rajmunda i Elfrydy zd. Niewiadomskiej. W 1953 r.wstąpił do naszego zakonu. Nowicjat rozpoczął 9 września 1953 r. w Kobylinie. Habit przyjął z rąk o. Tytusa Semkło, ówczesnego prowincjała. Na jego ręce złożył też profesję czasową w Miejskiej Górce 11 września 1954 r. Studia filozoficzne odbył w latach 1954-1956 w Opolu, a studia teologiczne w latach 1956 do 1960 w Panewnikach. Profesję wieczystą złożył 16 grudnia 1957 r. w Panewnikach na ręce prowincjała o. Teofila Zawiei. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bp Herberta Bednorza 11 maja 1959 r. w Panewnikach. W roku akademickim 1960/61 odbył kurs pastoralny w Panewnikach. Po ukończeniu studiów przez jeden rok (1961-1962) przebywał w Osiecznej. W latach 1962-1968 był wikariuszem parafialnym w Rybniku, W roku 1968 zlecono mu organizowanie nowej placówki w Szczyrku, której jednak nie dało się zrealizować ze względu na trudności ze strony władz cywilnych. Pozostał w Rybniku do 1971 r. prowadząc rozbudowę kościoła klasztornego. W latach 1971-1977 był gwardianem w Miejskiej Górce przez dwie kadencje. W latach 1977-1989 był proboszczem, wikarym konwentu i budowniczym kościoła i klasztoru w Chorzowie, a w latach 1986-1989 jednocześnie definitorem prowincjalnym. W tym czasie podjął studia zaoczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu prawa kanonicznego. Dnia 5 grudnia 1984 r. uzyskał licencjat prawa kanonicznego. W 1989 r. zrezygnował z funkcji proboszcza, ale pozostał w Chorzowie. W 1990 r.po śmierci o. Apoloniusza Kidy został powtórnie wikarym domu w Chorzowie. W 1991 r. został mianowany profesorem Wyższego Seminarium w Panewnikach. Wykłady prowadził aż do chwili śmierci. W 1992 r. kapituła prowincjalna wybrała go wikariuszem i ekonomem prowincjalnym. Funkcje te pełnił do chwili śmierci. Zmarł 11 lipca 1996 r. w Śląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach-Ochojcu. Pogrzeb odbył się 13 lipca 1996 r. w Katowicach-Panewnikach. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Gerard Bernacki. Homilię wygłosił prowincjał o. Damian Szojda. W pogrzebie wzięło udział wielu współbraci i księży diecezjalnych.. Z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej był obecny prowincjał o. Adam Błachut. Prowincję św. Franciszka reprezentował wikariusz o. Modest Wieczorek. Kondolencje na ręce prowincjała przysłał generał zakonu o. Hermann Schaliick. O. Antoni został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 62 lata, w Zakonie 42, w kapłaństwie 37.