Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

o. Anatol Stefan Makosz

o. Anatol Stefan Makosz
Urodzony:
1951-08-23
Data śmierci:
2017-11-23
Miejsce urodzenia:

Tychy-Wartogłowiec
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Nowicjat:
1966-10-04
Pierwsza profesja:
1967-10-05
Profesja wieczysta:
1975-08-06
Prezbiterat:
1977-04-06
Zmarł w Panewnikach, żył 66 lat, w zakonie 51 lat, pochowany w Panewnikach.

Urodził się 23 sierpnia 1951 r.w Tychach-Wartogłowcu z rodziców Franciszka i Marii z domu Paździorek. Otrzymał wraz z czworgiem rodzeństwa solidne wychowanie religijne.

Ochrzczony został 02.09.1951 r.w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Tychach i tam był bierzmowany 21.06.1959 r.

 

W roku 1958 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach-Wartogłowcu, którą ukończył w roku 1966. Już wcześniej dało się zauważyć, że pragnie poświęcić się Bogu w życiu zakonnym, dlatego dla księdza proboszcza nie było zaskoczeniem, że po ukończeniu szkoły podjął starania o przyjęcie go do franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. Został przyjęty i skierowany do klasztoru w Osiecznej, gdzie znajdował się nowicjat. Do nowicjatu został przyjęty 04.10.1966 r.w Osiecznej przez ministra prowincjalnego o. Teofila Zawieję - otrzymał wtedy habit i imię zakonne Anatol. Po roku, także na ręce o. prowincjała Teofila, złożył w Osiecznej pierwszą profesję.

 

Pragnął zostać kapłanem, dlatego po nowicjacie, w celu zdobycia świadectwa dojrzałości, skierowany został do klasztoru w Opolu, gdzie mieściło się Prowincjalne Studium Humanistyczne - ukończył je po czterech latach zdając 11.06.1971 r.wewnętrzną maturę.

 

Kolejny etap w drodze do kapłaństwa to sześcioletnie studia filozoficzo-teologiczne, które odbył w latach 1971-1977 w Franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. Będąc studentem drugiego roku teologii, otrzymał 3 kwietnia 1975 roku w Chorzowie-Klimzowcu, posługę lektora, której udzielił mu o. prowincjał Damian Szojda. Także o. Damian przyjął od niego profesję uroczystą, którą złożył 6 sierpnia 1975 r.w naszym franciszkańskim kościele w Rybniku oraz wprowadził go 12.02.1976 r.w posługę akolity w kościele św. Wojciecha w Bytomiu. Po ukończeniu trzeciego roku teologii ks. bp Herbert Bednorz, w bazylice panewnickiej wyświęcił go 24 czerwca 1976 roku na diakona, a po ukończeniu studiów udzielił mu 06.04.1977 r.święceń prezbiteratu.

 

Po święceniach przez 14 lat spełniał posługi w duszpasterstwie parafialnym. Najpierw jako wikariusz parafii św. Józefa w Rybniku (1977-1980), następnie był wikariuszem parafii św. Ludwika w Panewnikach (1980-1983), potem proboszczem parafii św. Antoniego w Starych Panewnikach (1983-1989) i w końcu proboszczem parafii Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w Pakości-Kalwarii (1989-1991). W tym czasie był także w Rybniku i w Panewnikach lokalnym moderatorem duszpasterstwa powołań oraz w Rybniku opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, a także dyskretem klasztoru panewnickiego (1982-1983). W Starych Panewnikach, oprócz urzędu proboszcza, został mu także powierzony urząd prezesa domu i ekonoma.

 

Kiedy w 1991 roku powstała Prowincja św. Franciszka z Asyżu, a klasztor w Pakości-Kalwarii wszedł w jej skład, został o. Anatol wybrany gwardianem i ekonomem klasztoru w Kobylinie. Pełnił te urzędy do 1998 roku. Był także ojcem duchownym dekanatu kobylińskiego. W ostatnim roku pełnienia urzędu gwardiana pojawiły się problemy ze zdrowiem i na początku 1998 roku przebywał o. Anatol przez miesiąc w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach-Ligocie. Choroba okazała się poważną. Jeszcze w 1998 roku został wybrany wikariuszem domu w Kobylinie, ale pogarszający się stan zdrowia spowodował, że został w połowie 1999 roku odwołany z Kobylina i przeniesiony do Panewnik w charakterze stacjonariusza. Walczył z chorobą 18 lat. Zmarł 23 listopada 2017 roku w panewnickiej infirmerii.

 

O. Anatol Stefan Makosz przeżył 66 lat, w Zakonie 51, w kapłaństwie 40.