Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Cyryl Stanisław Czarnojan

o. Cyryl Stanisław Czarnojan
Urodzony:
1946-11-04
Data śmierci:
2018-05-23
Miejsce urodzenia:

Pątnów, pow. Wieluń
woj. łódzkie, archidiec. częstochowska

Nowicjat:
1972-01-30
Pierwsza profesja:
1973-02-02
Profesja wieczysta:
1976-02-09
Prezbiterat:
1978-03-22
Zmarł w Katowicach-Ligocie, żył 71 lat, w zakonie 45 lat, pochowany w Panewnikach.

Stanisław Bogusław Czarnojan urodził się 4 listopada 1946 r.w Pątnowie, powiat Wieluń. Był czwartym z kolei dzieckiem  Ignacego Czarnojana i Kazimiery z domu Miarka. Ochrzczony został 26.12.1946 r.w kościele parafialnym w Pątnowie.

 

W 1948 roku rodzina wyjechała na teren ówczesnego województwa szczecińskiego i osiedliła się w pobliżu miasteczka Resko. W 1953 roku, mając siedem lat, rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Resku i w 1956 roku przystąpił do I Komunii św.

 

W 1957 roku rodzina przeprowadziła się do Gryfina, koło Szczecina i tam kontynuował naukę w Szkole Podstawowej, która ukończył w 1960 roku. W latach 1960 - 1965 uczęszczał do pięcioletniego Technikum Łączności w Szczecinie, które ukończył w 1965 roku zdając egzamin dojrzałości. W szkole średniej otrzymał też  sakrament bierzmowania, którego udzielił mu ks. bp Ignacy Jeż 24.05.1962 r.w parafii Narodzenia NMP w Gryfinie.

 

Po maturze został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Świeciu nad Wisłą. Po jej ukończeniu przez parę miesięcy zatrzymał się u brata w Gryfinie, a następnie w 1968 roku powrócił do Pątnowa, gdzie już wcześniej wrócili jego rodzice. Przez trzy lata mieszał z rodzicami i pracował na terenie Śląska.

 

Myśl o poświęceniu się służbie Bożej towarzyszyła mu już od lat szkolnych, dlatego zdecydował się pod koniec 1971 roku zwrócić się z prośbą o przyjęcie do franciszkańskiej prowincji Wniebowzięcia NMP w charakterze aspiranta do kapłaństwa. Dnia 9 grudnia 1971  r.został przyjęty i z dniem 28 grudnia rozpoczął kandydaturę w nowicjackim klasztorze w Osiecznej k. Leszna. Po miesiącu, 30 stycznia 1972 roku, minister prowincjalny o. Bernardyn Grzyska, przyjął Go do nowicjatu. Otrzymał wtedy zakonne imię Cyryl. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 1973 r.złożył w Osiecznej na ręce definitora Prowincji o. Bazylego Machalicy pierwsze przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych.

 

Lata 1973-1978 to okres studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. W tym czasie minister prowincjalny o. Damian Szojda udzielił mu 03.04.1975 r.w franciszkańskim kościele św. Franciszka w Chorzowie-Klimzowcu posługi lektora, a dnia 12.02.1976 r.w franciszkańskim kościele św. Wojciecha w Bytomiu posługi akolity.

 

Profesję uroczystą złożył 09.02.1976 r.w panewnickiej bazylice na ręce o. Damiana Szojdy. W tejże bazylice biskup katowicki ks. Herbert Bednorz, udzielił mu 06.04.1977 r.święceń diakonatu, a 22.03.1978 r.. święceń prezbiteratu. Swoją Mszę św. prymicyjną odprawił o. Cyryl w rodzinnej parafii w Pątnowie dnia 28 marca 1978 roku.

 

Pierwszą jego placówką po studiach i otrzymaniu świeceń był klasztor w Wejherowie, do którego skierowała go obediencja z dnia 01.07.1978 r.– przebywał tam ponad 2 lata w charakterze wikariusza parafii, by następnie objąć urząd wikariusza parafii w Helu.

 

Po Kapitule Prowincjalnej w 1983 roku został przeznaczony do klasztoru w Poznaniu, by tam podjąć posługę rekolekcjonisty.

 

Kiedy w 1985 roku zapadła decyzja o utworzeniu placówki w Koszarawie-Bystrej, został o. Cyryl wyznaczony do jej tworzenia. Udał się więc na to miejsce i od 29.06.1985 r.podjął posługę najpierw jako wikariusz parafii w Koszarawie, następnie od 1986 roku jako samodzielny wikariusz na teren  Koszarawy-Bystrej, a wreszcie od września 1989 roku jako proboszcz nowo utworzonej parafii.

 

Po ośmioletnim pobycie w Koszarawie, został o. Cyryl przeniesiony w 1993 roku na 3 lata do klasztoru w Górkach Wielkich (obediencja 11 VI), a następnie w 1998 roku do Wielunia (obediencja 30 VII). W Górkach i w Wieluniu przebywał jako rekolekcjonista i bibliotekarz klasztorny.

 

Ostatnim klasztorem w którym przebywał to Stare Panewniki, dokąd przybył w 1999 roku, by objąć urząd wikariusza domu i administratora tamtejszej parafii św. Antoniego, a od 2003 roku jej proboszcza. W latach 2001-2004 był ponadto asystentem lokalnej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, animatorem duszpasterstwa powołań oraz opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Choroba, która się pojawiła w 2003 roku spowodowała, że musiał w 2004 roku zrezygnować z prowadzenia parafii w Starych Panewnikach. Pozostał jednak w tamtejszym klasztorze w charakterze rekonwalescenta i rezydenta. Był także przez 6 lat (2007-2013) kronikarzem klasztoru.

 

Zmarł 23 maja 2018 roku w klinice w Katowicach-Ligocie.

 

O. Cyryl Stanisław Czarnojan przeżył 71 lat, w Zakonie 46, w kapłaństwie 40.

 

Pogrzeb odbył się w bazylice panewnickiej 26 maja 2018 r.Obrzędom pogrzebowym i Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik, a kazanie wygłosił o. Winicjusz Mryka. Gwardian klasztoru w Starych Panewnikach, o. Serafin Sputek, poprowadził kondukt pogrzebowy na cmentarz panewnicki w Katowicach-Ligocie. W pogrzebie udział wzięli przedstawiciele prawie wszystkich klasztorów naszej Prowincji z Polski i Czech oraz wierni z parafii Koszarawa-Bystra i Stare Panewniki. Swoje słowo przesłał także metropolita katowicki ks. arcybiskup Wiktor Skworc.