Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

br. Dominik Czesław Załucki

br. Dominik Czesław Załucki
Urodzony:
1939-07-30
Data śmierci:
2020-12-19
Miejsce urodzenia:

Pszczyna
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Nowicjat:
1960-09-27
Pierwsza profesja:
1975-04-05
Profesja wieczysta:
1976-04-21
Klasztor:
Funkcje:
ekonom, zakrystian, bibliotekarz  
Zmarł w Katowiach, żył 81 lat, w zakonie 60 lat, pochowany w Panewnikach.

   Czesław Załucki urodził się 30 lipca 1939 roku w Pszczynie, z rodziców Pawła i Anny zd. Kudła. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 1 w Pszczynie podjął pracę w Katowickim Zjednoczeniu Wodno-Inżynieryjnym w Goczałkowicach.
   28 maja 1957 roku napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP. O. Prowincjał Teofil Zawieja 27 września 1960 r.przyjął Go w Osiecznej do nowicjatu i nadał mu imię Dominik.
    Po złożeniu pierwszych ślubów 1 października 1961 roku br. Dominik udał się do klasztoru w Panewnikach, gdzie pracował jako pomocnik piekarza. Od 1961 do 1963 r.posługiwał w Rybniku, jako zakrystian.

    Następnie udał się do Wronek będąc zakrystianem (1963-1965) i furtianem (1965-1968). 23 października 1965 r.został przez ówczesnego prowincjała o. Teofila Zawieję przyjęty na tercjarza wieczystego.

    Kolejnym miejscem posługiwania br. Dominika była Pakość, gdzie przez 6 lat był zakrystianem. W 1974 r.został skierowany na placówkę  w Panewnikach. W tym miejscu 21 kwietnia 1976 r.złożył śluby uroczyste w I Zakonie na ręce prowincjała o. Damiana Szojdy. Br. Dominik przez 21 lat pobytu w Panewnikach pełnił funkcje: pomocnika furtiana i zakrystiana (1974-1976), furtiana (1976-1995), dyskreta (1980-1986), definitora (1986-1995), prowincjalnego delegata Ziemi Św. (1992), prowincjalnego wicemoderatora formacji ciągłej (1992-1995) i prowincjalnego wicedelegata Ziemi Św. (1992-1995).
    Na mocy obediencji z 1 lipca 1995 r.br. Dominik przeprowadził się do Starych Panewnik, gdzie był gwardianem, ekonomem, prowincjalnym delegatem Ziemi Św., a także pełnił posługę Nadzwyczajnego Szafarze Komunii Św.
    W 1999 r.udał się na kolejną placówkę do Rybnika Zamysłowa w charakterze zakrystiana i furtiana, ponadto sprawował urząd prowincjalnego delegata Ziemi Św. (1999-2000), wikariusza i ekonoma domu zakonnego (2010-2013). W czasie pobytu w Rybniku Zamysłowie był również bibliotekarzem domu.
    Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został 23 kwietnia 2019 r.skierowany Infirmerii Prowincjalnej w Panewnikach. Przebywał w niej aż do śmierci.