I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

br. Józef Andrzej Plewniok

br. Józef Andrzej Plewniok
Urodzony:
1942-02-02
Data śmierci:
2017-01-09
Miejsce urodzenia:

Katowice
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Nowicjat:
1975-04-06
Pierwsza profesja:
1976-07-04
Profesja wieczysta:
1981-02-22
Zmarł w Panewnikach , żył 74 lata, w zakonie 41 lat, pochowany w Panewnikach.

Urodził się 2 lutego 1942 roku w Katowicach z ojca Józefa i matki Heleny z domu Skupień. Pochodził z wielodzietnej rodziny odznaczającej się zdrową pobożnością. Wychowywał się w cieniu panewnickiego kościoła. W tym kościele został ochrzczony 15 lutego 1942 roku, w nim przystąpił do I Komunii św. oraz otrzymał sakrament bierzmowania 7 października 1953 r.Przy tym franciszkańskim kościele był przez długie lata ministrantem.

Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 7 w Katowicach-Ligocie, a po jej ukończeniu w 1957 roku i po zdaniu egzaminów kontynuował naukę na wydziale elektro-energetycznym w technikum przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Po trzech latach zrezygnował z nauki w technikum i w 1960 roku przeniósł się do szkoły zawodowej przy Fabryce Transformatorów w Mikołowie, którą ukończył w czerwcu 1961 roku jako elektromechanik. Pozostał w Fabryce Transformatorów w Mikołowie jako pracownik wydziału produkcyjnego.

W latach 1962 - 1964 odbył zasadniczą służbę wojskową w wojskach łączności w Sieradzu, a po jej ukończeniu rozpoczął pracę w PKP w Katowicach w charakterze elektromechanika w sektorze naprawczym. Przez kolejne lata dość często zmieniał miejsca pracy.

Jeszcze przed powołaniem do służby wojskowej, ale szczególnie w trakcie jej trwania, odczuwał chęć poświęcenia się Bogu. Swoje zamiary zrealizował w 1973 roku, kiedy zwrócił się do władz Prowincji Wniebowzięcia NMP z prośbą o przyjęcie do zakonu franciszkańskiego w charakterze kandydata na brata zakonnego. Został przyjęty i 25 kwietnia 1973 roku rozpoczął kandydaturę w klasztorze w Osiecznej. Stamtąd jesienią (7 października) 1973 roku został przeniesiony na kandydaturę do Miejskiej Górki, skąd powrócił do Osiecznej 12 lutego 1975 roku, by tam 06 kwietnia 1975 r.rozpocząć nowicjat, do którego przyjął go magister nowicjatu o. Błażej Sekuła. Otrzymał wtedy zakonne imię Józef. Nowicjat odbył w Osiecznej, Kobylinie i w Bytomiu, gdzie 04 lipca 1976 r.złożył na ręce tamtejszego gwardiana o. Nazariusza Szojdy pierwsze przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych.

Do złożenia profesji wieczystej przebywał w: Starych Panewnikach (1976-1977), Pakości Kalwarii (1977-1978), Panewnikach (1978-1980), Wieluniu (1980) i od 1980 roku w Chorzowie-Klimzowcu. Dnia 22 lutego 1981 roku, w kościele św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie-Klimzowcu, złożył profesję uroczystą na ręce ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdy.

Po złożeniu profesji uroczystej pozostał w Chorzowie-Klimzowcu pełniąc posługę zakrystiana. W 1986 roku został przeniesiony do klasztoru w Miejskiej Górce (obediencja z 11 marca 1986) w charakterze furtiana, zakrystiana i palacza CO. Następnie przebywał w Rybniku jako zakrystian (1989-1990) i furtian (1990-1991), jako zakrystian w Wieluniu (1991-1992) i Rybniku-Zamysłowie (1992-1995). W 1995 roku (obediencja z 30 sierpnia) został przeniesiony do klasztoru w Rybniku. Ostatnim klasztorem w którym przebywał to Panewniki, do którego skierowała go obediencja z 13 lutego 1998 r.Ze względu na zły stan zdrowia nie przydzielono mu konkretnych obowiązków. Z dniem powstania infirmerii w Panewnikach został do niej przeniesiony.

Br. Józef zmarł w panewnickiej infirmerii 9 stycznia 2017 roku.

 

Br. Józef Andrzej Plewniok przeżył 74 lata, w zakonie 41.