I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Marcin Roman Olejnik

o. Marcin Roman Olejnik
Urodzony:
1953-07-18
Data śmierci:
2016-11-07
Miejsce urodzenia:

Częstochowa
woj. śląskie, archidiec. częstochowska

Nowicjat:
1980-08-30
Pierwsza profesja:
1981-08-29
Profesja wieczysta:
1985-02-10
Prezbiterat:
1986-03-26
Zmarł w Częstochowie, żył 63 lata, w zakonie 36 lat, pochowany w Panewnikach.

Urodził się 18 lipca 1953 roku w Częstochowie z rodziców Bogdana Olejnika i Zofii z  d. Myszkowska.

Ochrzczony został 25.12.1953 r.w katedralnym kościele parafialnym Najświętszej Rodziny w Częstochowie. Także w Częstochowie był bierzmowany 31.05.1966 w parafii Matki Bożej Zwycięskiej.

W latach 1960 - 1968 uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie kontynuował naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie, które ukończył w 1972 r.Przez cały okres nauki uczęszczał pilnie na katechizację, a od najmłodszych lat, poprzez okres nauki w Szkole Podstawowej i Średniej, był gorliwym ministrantem w swojej parafii Matki Bożej Zwycięskiej. Po maturze rozpoczął pięcioletnie studia na kierunku matematycznym Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył 22.02.1978 r.z tytułem magistra matematyki. Zobowiązany był do trzyletniego odpracowania studiów, dlatego podjął pracę w zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Mera” w Błoniu.

Chcąc poświęcić się Bogu złożył prośbę o przyjęcie do Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego, do którego został przyjęty, i w styczniu 1979 roku rozpoczął nowicjat w Starej Wsi koło Brzozowa. Przebywał tam do 3 grudnia 1979 roku. Nie opuściła Go pragnienie służenia Bogu jako kapłan zakonny. Ponieważ podczas studiów na Uniwersytecie Śląskim uczęszczał na spotkania w Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach-Panewnikach, dlatego zwrócił się z początkiem marca 1979 roku, z prośbą o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w charakterze aspiranta do kapłaństwa. Został przyjęty i skierowany w kwietniu 1980 roku do postulatu w Poznaniu. Dnia 30 sierpnia 1980 r., minister prowincjalny o. Damian Szojda, przyjął go w Kobylinie do nowicjatu – otrzymał imię zakonne Marcin. Nowicjat odbył w Osiecznej i tam, 29 sierpnia 1981 roku, złożył pierwsze przyrzeczenia na ręce ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdy.

Po nowicjacie podjął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w franciszkańskim WSD w Panewnikach, które ukończył w 1986 roku, otrzymując od prymasa Polski Józefa Glempa dyspensę od jednego roku studiów. Będąc studentem WSD, został w 1983 roku przyjęty na studia z logiki na Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył 25 czerwca 1985 roku stopniem licencjata filozofii i rozpoczął studia doktoranckie. Posługę lektora otrzymał 5 lutego 1983 roku w kaplicy domu zakonnego w Panewnikach z rąk ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdy, a następny prowincjał o. Joachim Mazurek wprowadził go w posługę akolity w bazylice panewnickiej 5 kwietnia 1984 roku. Przed przyjęciem święceń diakonatu złożył (10 lutego 1985 roku) w kaplicy panewnickiego klasztoru profesję uroczystą, którą odebrał od niego delegat ministra prowincjalnego, definitor prowincji o. Hieronim Dłubis. Święcenia otrzymał w bazylice w Panewnikach: diakonatu dnia 3 kwietnia 1985 roku z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza, a prezbiteratu dnia 26 marca 1986 roku z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia. Mszę św. prymicyjną odprawił w swojej parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie 6 kwietnia 1986 roku.

Po święceniach prezbiteratu pozostał w klasztorze w Panewnikach, by kontynuować studia doktoranckie na PAT w Krakowie i zakończył je tytułem doktora filozofii 8 maja 1989 r.W międzyczasie, z początkiem 1988 roku (20 lutego), został przeniesiony jako stacjonariusz do klasztoru w Wieluniu.

W sierpniu 1989 roku został powołany przez ministra generalnego do prowadzenia zajęć na Papieskiej Akademii „Antonianum” w Rzymie, gdzie przebywał do 1994 roku (od 1993 w charakterze profesora-asystenta). W latach 1993 - 1995 był także zaangażowany przez Papieski Uniwersytet Laterański.

Powrócił do kraju w 1995 roku i skierowany został do Panewnik. Powierzono mu wykłady w franciszkańskim WSD oraz polecono kontynuowanie pracy naukowej w celu uzyskania habilitacji. W 1996 roku, przez jeden semestr, wykładał logikę w Wyższej Szkole Języków Obcych w Częstochowie, a od 1 października 1996 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w Instytucie Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na stanowisku adiunkta. To zapewnie miało wpływ na przeniesienie o. Marcina z Panewnik do Częstochowy w 1997 roku. 27 czerwca 2012 roku Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nadała o. Marcinowi stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a Politechnika Częstochowska z dniem 1 października 2012 r.powołała go na stanowisko profesora nadzwyczajnego - pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Zarządzania w Instytucie Ekonometrii i Informatyki. 

 

Przez większość swego kapłańskiego życia o. Marcin poświęcał się pracy dydaktyczno-naukowej. Przez 21 lat był wykładowcą w Franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach-Panewnikach, a przez 20 lat pracownikiem naukowym Politechniki Częstochowskiej. W latach 1999 -2002 był członkiem Sekcji Kształcenia oraz Sekcji Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Dnia 7 czerwca 2002 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

Ostatnie miesiące były dla Niego czasem walki z chorobą nowotworową, z której zwycięsko wyszła choroba. O. Marcin zmarł w szpitalu w Częstochowie 7 listopada 2016 roku.

O. Marcin Roman Olejnik przeżył 63 lata, w zakonie 36, w kapłaństwie 30.