Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

o. Janusz Andrzej Dziedzic

o. Janusz Andrzej Dziedzic
Urodzony:
1965-06-18
Data śmierci:
2020-10-26
Miejsce urodzenia:

Bytom
woj. śląskie, diec. gliwicka

Nowicjat:
1984-08-26
Pierwsza profesja:
1985-09-01
Profesja wieczysta:
1990-12-08
Prezbiterat:
1992-05-14
Klasztor:
Funkcje:
wikariusz domu, ekonom,   lokalny promotor FUM, prowincjalny asystent FZŚ, asystent regionu bielsko–żywieckiego FZŚ  
Zmarł w Cieszynie, żył 55 lat, w zakonie 37 lat, pochowany w Paczkowie.

    Andrzej Dziedzic urodził się 18 czerwca 1965 roku w Bytomiu, z rodziców Jana i Edeltraudy zd. Bodora. Pochodził w rodziny robotniczej. Swoją edukację w szkole podstawowej rozpoczął w 1971 r.Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1980 r.podjął naukę w Liceum Zawodowym o profilu mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych w Świętochłowicach.

    Andrzej Dziedzic pod koniec 1983 roku napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP. Życie zakonne rozpoczął postulatem w Kobylinie. W sierpniu 1984 roku został przyjęty do nowicjatu i przyjął imię Janusz.

   Od 1986 do 1992 roku studiował w seminarium w Panewnikach. W między czasie 8 grudnia 1990 roku złożył profesję uroczystą na ręce ówczesnego Wikariusza Prowincji o. Hieronima Dłubisa. Ks. bp Gerard Bernadzki wyświęcił Go 8 maja 1991 roku na diakona, a 14 maja 1992 roku na prezbitera.

    Po święceniach o. Janusz został skierowany na palcówkę do Starych Panewnik. Przez 2 lata pełnił funkcję Wiceanimatora Duszpasterstwa Powołań i katechety.

   Na mocy obediencji z 16 sierpnia 1994 r.udał się do Górek Wielkich, gdzie przyjął urząd wikarego domu. Ponadto został wybrany wikariuszem parafialnym, regionalnym asystentem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na rejon południowy Prowincji Wniebowzięcia NMP oraz wiceanimatorem duszpasterstwa powołań.

    Po rocznym pobycie w Górkach Wielkich Kongres Kapitulny Prowincji z 1995 r.wybrał o. Janusza na gwardiana domu zakonnego w Rybniku. Przełożonym tego domu domu był przez 6 lat. W tym czasie posługiwał również, jako rejonowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Od 1997 r.pełnił również posługę ekonoma domu.

    W 2001 r.o. Janusz udał się na kolejną placówkę do Zabrza w roli ekonoma domu i proboszcza parafii. W marcu 2002 r.do Jego obowiązków doszedł urząd wikarego domu. Pod koniec 2002 r.został skierowany do Chorzowa, w celu podratowania zdrowia.

    W czerwcu 2003 r.o. Janusz ponownie został skierowany na placówkę do Górek Wielkich. Przebywał tam aż do śmierci. W tym czasie pełnił funkcję Asystenta Regionalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a także sprawował urzędy: gwardiana domu zakonnego (2004-2013), wikarego i ekonoma domu (2013-2020).