Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

o. Tycjan Stanisław Zgraja

o. Tycjan Stanisław Zgraja
Urodzony:
1971-06-11
Data śmierci:
2017-07-19
Miejsce urodzenia:

Tychy
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Nowicjat:
1990-09-01
Pierwsza profesja:
1991-08-25
Profesja wieczysta:
1998-01-31
Prezbiterat:
2001-05-11
Zmarł w Chorzowie, żył 46 lat, w zakonie 26 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Tycjan Stanisław Zgraja OFM urodził się 11.06.1971 r.w Tychach z rodziców Alojzego i Zofii z domu Małycha. Ochrzczony został 18 lipca 1971 roku w kościele parafialnym Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Tychach-Urbanowicach. Na początku 1973 roku rodzina zamieszkała w Przedmościu, gmina Praszka, powiat Olesno, województwo opolskie.

 

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Praszce, którą ukończył w 1987 roku. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wieluniu w zawodzie piekarz. Ukończył ją w 1990 roku. Przez okres nauki szkolnej uczęszczał na naukę religii w swojej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Przedmościu, w której przystąpił do I Komunii św., i w której 08.04.1989 r.otrzymał z rąk ks. bpa Stanisława Nowaka sakrament bierzmowania.

 

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się, jeszcze jako uczeń Szkoły Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako kandydat na brata zakonnego. Dnia 31.05.1990 r.został przyjęty i od 30 sierpnia rozpoczął postulat w klasztorze w Woźnikach Wielkopolskich. Tam też, 01.09.1990 r.został przyjęty do nowicjatu przez wikariusza prowincji o. Hieronima Dłubisa – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Tycjan. Nowicjat odbył w klasztorze w Osiecznej, gdzie 25.08.1991 roku prowincjał poznański o. Hipolit Lipiński przyjął od niego pierwszą profesję zakonną.

 

Po nowicjacie udał się do Opola celem kontynuowania nauki w szkole średniej, jednak już 19.10.1991 r.został skierowany do Chorzowa-Klimzowca do dyspozycji miejscowego gwardiana. Podjął tam obowiązki zakrystiana i furtiana.

 

W lipcu 1992 roku poprosił o zgodę na podjęcie nauki w szkole średniej w Opolu, by móc studiować w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Uzyskawszy na to zgodę, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu - po trzech latach nauki złożył 31.05.1995 r.egzamin dojrzałości.

 

We wrześniu 1995 roku udał się na sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach. Minister prowincjalny o. Damian Szojda przyjął od niego 31.01.1998 r.w panewnickiej bazylice profesję uroczystą, a dnia 04.02.1998 r.w kaplicy zakonnej w Panewnikach udzielił mu posługi lektora. Dnia 05.01.1999 r., w kaplicy klasztoru panewnickiego, został ustanowiony przez wikariusza prowincji o. Bonawenturę Krzemienia akolitą. Kolejny etap w drodze do kapłaństwa to święcenia diakonatu, które otrzymał w panewnickiej bazylice z rąk ks. abpa Damiana Zimonia 10 maja 2000 roku. W roku 2001 ukończył studia z tytułem magistra teologii oraz przyjął 11.05.2001 roku w bazylice w Panewnikach święcenia prezbiteratu, których udzielił mu ks. abp Damian Zimoń. Mszę św. prymicyjną odprawił już następnego dnia w swojej parafii w Przedmościu.

 

Po święceniach został skierowany na placówkę w Bytomiu, gdzie przebywał trzy lata w charakterze katechety i opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Kongres Kapitulny, który odbył się w lipcu 2004 roku powierzył o. Tycjanowi urząd gwardiana w Kobylinie oraz wicemagistra postulatu. W czasie czteroletniego pobytu w Kobylinie był także przez blisko trzy lata kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, a także (na czas choroby proboszcza) przez pół roku administratorem parafii Baszków. Był też kronikarzem klasztoru (2007-2008).

 

W październiku 2008 roku został przeniesiony do Wielunia w charakterze rekolekcjonisty i spowiednika. Jednak już 16.02.2009 r.został wybrany gwardianem domu nowicjackiego w Miejskiej Górce i wicemagistrem nowicjatu, a od 2010 roku także kustoszem tamtejszego sanktuarium. Pełnił te obowiązki do kapituły w 2013 roku. Po kapitule pozostał w Miejskiej Górce w charakterze wikariusza domu. 

 

Katowice-Panewniki to ostatni klasztor w którym przebywał. Został bowiem 30.06.2013 roku wybrany ekonomem tego klasztoru. Przybywszy do niego gorliwie oddał się tej posłudze.

 

Choroba, która ujawniła się w ostatnim czasie, okazała się ponad jego siły. Zmarł 19 lipca 2017 roku w szpitalu w Chorzowie.

 

O. Tycjan Stanisław Zgraja przeżył 46 lat, w zakonie 26, w kapłaństwie 16.

 

Pogrzeb zmarłego odbył się w Panewnikach w sobotę 22 lipca. Ceremonie pogrzebowe w kaplicy Szymona na Kalwarii poprowadził wikariusz klasztoru panewnickiego o. Paweł Osatrzałek; Mszy św. koncelebrowanej, przy licznym udziale współbraci, duchowieństwa sióstr zakonnych i wiernych, przewodniczył minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik, a mowę pogrzebową wygłosił o. Miłosz Kaczmarczyk. Odprowadzeniu na cmentarz przewodniczył gwardian i proboszcz z Kobylina o. Ksawery Majewski. Został o. Tycjan pogrzebany na cmentarzu panewnickim w Katowicach-Ligocie.