Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Cezary Jan Domogała

o. Cezary Jan Domogała
Urodzony:
1955-08-12
Data śmierci:
2020-10-14
Miejsce urodzenia:

Katowice
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Nowicjat:
1976-09-05
Pierwsza profesja:
1977-09-04
Profesja wieczysta:
1980-12-25
Prezbiterat:
1983-03-30
Zmarł w Tychach, żył 65 lat, w zakonie 44 lata, pochowany w Panewnikach.

          Jan Domogała urodził się 12 sierpnia 1955 roku w Panewnikach, z rodziców Roberta i Teresy zd. Cholewa. Pochodził w rodziny robotniczej. Od 1962 do 1970 roku uczęszczał do szkoły podstawowej nr 9 w Panewnikach. Po jej ukończeniu uczęszczał do Z.S.Z. w Katowicach. Po 3 latach kontynuował naukę w Technikum Zawodowym dla pracujących w Katowicach. W 1976 r.ukończył tę szkołę świadectwem dojrzałości i otrzymał dyplom technika elektryka.

          Jan Domogała w sierpniu 1976 roku napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP. Życie zakonne rozpoczął postulatem w Osiecznej. We wrześniu 1976 roku został przyjęty do nowicjatu i przyjął imię Cezary.

Od 1977 do 1983 roku studiował w seminarium w Panewnikach. W między czasie 25 grudnia 1980 roku złożył profesję uroczystą na ręce o. Prowincjała Damiana Szojdy. Ks. bp Herbert Bednorz wyświęcił Go 7 kwietnia 1982 roku na diakona, a 30 marca 1983 roku na prezbitera. O. Cezary pierwszy rok posługi kapłańskiej pełnił w Rybniku, jako wikary parafialny.

          Zaraz po święceniach o. Cezary wyraził chęć wyjazdu na misje do Boliwii. Prośbę swą ponowił będąc na placówce w Rybniku. Pod koniec 1983 roku otrzymał zgodę na wyjazd na misje, a w 1984 roku udał się do Boliwii.

          W Boliwii o. Cezary pełnił następujące posługi: od 1984 do 1985 był wikarym w Robore. W 1985 roku został proboszczem w Puerto Quijaro. Proboszczem w tym miejscu był przez 20 lat. W tym czasie, oprócz posługi duszpasterskiej, był również współbudowniczym kościoła w Arroyo Conception. W 2004 przyjechał na 9 miesięcy do Polski na rekonwalescencje. Po powrocie do Boliwii został proboszczem i gwardianem w Chochabamba. W 2008 roku przeniesiono go do San Javier, gdzie również pełnił posługę proboszcza. Od 2016 roku, przez dwa lata był wikarym parafii w Santa Cruz, w tym czasie po raz kolejny musiał udać się na rekonwalescencję do Polski.

          W lutym 2018 roku w związku z problemami zdrowotnymi o. Cezary powrócił do macierzystej prowincji do Polski. Otrzymał obediencję, na mocy której zamieszkał w klasztorze w Katowicach-Panewnikach. Przez ponad 2 lata pobytu w Panewnikach o. Cezary sprawował posługę spowiednika.