Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

br. Arkadiusz Romuald Herman

br. Arkadiusz Romuald Herman
Urodzony:
1964-05-15
Data śmierci:
2022-09-14
Miejsce urodzenia:

Krzyżowice

Nowicjat:
1984-02-02
Pierwsza profesja:
1985-02-15
Profesja wieczysta:
1990-06-03
Zmarł w Chorzowie, żył 58 lat, w zakonie 38 lat, pochowany w Panewnikach.

Romuald Hermann urodził się w rodzinie robotniczo-chłopskiej 15 maja 1964 roku w Krzyżowicach z rodziców Stanisława i Marii z domu Śleziona. W roku 1972 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Warszowicach a następnie w Szkole Zawodowej Handlowo-Gastronomicznej w Rybniku. Po ukończeniu szkoły podjął pracę.

 

10 września 1983 roku otrzymał wiadomość od ówczesnego prowincjała o. Joachima Mazurka, że został przyjęty w poczet kandydatów do zakonu i 26 września tego roku rozpoczął postulat w Kobylinie. Dnia 2 lutego 1984 Romuald Herman został przyjęty do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych w Jarocinie, przyjmując imię zakonne Arkadiusz. Od sierpnia 1984 roku kontynuował nowicjat w klasztorze w Osiecznej. Po przeżytych rekolekcjach, dnia 15 lutego 1985 roku, w kaplicy klasztornej opolskiego klasztoru, na ręce wikariusza Prowincji, o. Hipolita Lipińskiego złożył pierwszą profesję zakonną.

 

Zaraz po pierwszych ślubach został skierowany do klasztoru w Jarocinie, gdzie przebywał do 1989 roku będąc do dyspozycji przełożonego. Kolejnym klasztorem, do którego został skierowany w tym samym charakterze był klasztor w Wieżycy. 3 czerwca 1990 roku w Warszowicach na ręce Ministra Prowincjalnego, o. Hipolita Lipińskiego, złożył profesję wieczystą w Zakonie Braci Mniejszych.

 

Kolejnymi klasztorami, w których na mocy obediencji posługiwał br. Arkadiusz jako kucharz były: Częstochowa, Panewniki i Cieszyn, gdzie przebywał do roku 2004. Obediencją z dnia 25 lipca 2004 roku został przeniesiony do domu zakonnego w Wieluniu w charakterze furtiana.

 

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia br. Arkadiusza, Minister Prowincjalny postanowił w 2011 roku przenieść go do infirmerii Prowincjalnej, gdzie przebywał do roku 2022 jako rekonwalescent. Zmarł w Centrum Medycznym BetaMed w Chorzowie dnia 14 września 2022 roku.

 

Brat Arkadiusz Romuald Hermann przeżył 58 lat a w zakonie lat 38.