Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Hortulan Augustyn Siedlaczek

br. Hortulan Augustyn Siedlaczek
Data śmierci:
1952-03-05
Klasztor:
Pro familia:
Zmarł w Opolu, żył 48 lat, w zakonie 19 lat, pochowany w Panewnikach.

Augustyn Siedlaczek urodził się 28 sierpnia 1903 roku w Przyszowicach (powiat Rybnicki). W 1917 roku ukończył katolicką szkołę powszechną. Następnie odbył praktyki, szkoląc się na ogrodnika. W 1920 roku wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. W 1925 roku został powołany do wojska, służbę zakończył 16 września 1926 roku.

Do Zakonu wstąpił w 1932 roku. 30 stycznia 1947 roku złożył śluby uroczyste.