Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

br. Kapistran Alojzy Oleś

br. Kapistran Alojzy Oleś
Urodzony:
1935-08-31
Data śmierci:
1953-01-22
Miejsce urodzenia:

Szałonka

Klasztor:
Pro familia:
Zmarł w Panewnikach, żył 51 lat, w zakonie 32 lata, pochowany w Panewnikach.

Klostergasse 4


o. Ezdrasz Biesok


Klostergasse 4 – dosłownie tylko tyle informacji zachowało się w archiwum prowincji o bracie Kapistranie Olesiu, wieloletnim kucharzu zakonnym. Klostergasse to niemiecka nazwa ulicy Reformackiej w Krakowie, zapisana na Kennkarcie brata, który tam spędził cały czas wojny i okupacji. Reszty informacji na jego temat trzeba się mozolnie doszukiwać.


Alojzy Oleś urodził się 22.04.1887 r.w Bogucicach, w rodzinie Jana i Tekli Miller. Życie zakonne rozpoczął 5.02.1910 r.jako tercjarz w prowincji św Jadwigi. Nowicjat pod imieniem brat Kapistran rozpoczął 18.12.1913 r.a pierwszą profesję złożył 19.12.1914 r.Wybuch I wojny światowej sprawił, że został powołany do pruskiej armii i śluby wieczyste mógł złożyć dopiero po wojnie 3.12.1920 r.w Panewnikach na ręce tutejszego gwardiana o. Ksawerego Zgolika.


Jego imię figuruje na liście braci optujących za przejściem do komisariatu panewnickiego w 1923 r.Na postawie schematyzmów możemy odtworzyć kolejne miejsca jego pobytu. W 1930 r.jest w Osiecznej a w 1936 r.we Wronkach. Wybuch wojny prawdopodobnie zastał go znowu w Panewnikach. Nie mogąc pozostać w klasztorze, udał się do Krakowa, gdzie przyjął gościnę braci prowincji MB Anielskiej przy Klostergasse 4 właśnie. Po wojnie wrócił do Panewnik. W 1948 r.został przeniesiony do Rybnika ale po kapitule w 1950 r.znowu znalazł się Panewnikach.  Tutaj zmarł 22.01.1953 r.Żył 65 lat, w zakonie 42.


Brat Kapistran przez całe życie był kucharzem. Według relacji jednego z kapłanów diecezjalnych, pamiętającego brata Kapistrana z Rybnika, został zapamiętany jako bardzo dobry kucharz, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie rekreacji, na które, ówczesnym zwyczajem, często byli zapraszani okoliczni księża.