Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

o. Beda Józef Szczygieł

o. Beda Józef Szczygieł
Data śmierci:
1953-04-19
Klasztor:
Zmarł w Osiecznej, żył 55 lat, w zakonie 34 lata, pochowany w Osiecznej.

Urodził się 1 marca 1898 roku w Mathesdorf (dziś: Maciejów - Zabrze). Do Zakonu wstąpił w 1919 roku. Śluby uroczyste złożył 10 lutego 1923 roku na ręce prowincjała ojca Kolumbana Soboty. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 22 września 1923 roku.