Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Karol Franciszek Pinocy

br. Karol Franciszek Pinocy
Data śmierci:
1955-01-19
Klasztor:
Pro familia:
Zmarł w Rybniku, żył 57 lat, w zakonie 34 lata, pochowany w Rybniku.

Brat Karol Pinocy urodził się 23 listopada 1897 r.w Małej Wiśle niedaleko Pszczyny. Habit tercjarski otrzymał 12 czerwca 1920 r., natomiast Habit pierwszego zakonu 5 kwietnia 1924 r.1 maja 1928 r.złożył profesję uroczystą. Ostatni rok życia posługiwał jako kościelny w klasztorze w Rybniku.

 

Brat Karol zmarł 19 stycznia 1955 r.i został pochowany na cmentarzu w Rybniku.