Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Wacław Leon Wojtaszek

br. Wacław Leon Wojtaszek
Urodzony:
1879-11-05
Data śmierci:
1961-01-24
Miejsce urodzenia:

Dzierzgowice

Nowicjat:
1901-12-12
Pierwsza profesja:
1906-12-30
Profesja wieczysta:
1910-03-19
Klasztor:
Zmarł w Raciborzu, żył 81 lat, w zakonie 59 lat, pochowany w Raciborzu.

Br. Wacław Leon Wojtaszek urodził się 5.11.1879 r. w Dzierzgowicach koło Koźla z rodziców Jana i Marii zd. Salwiczek. Do zakonu wstąpił w 1897 r.na Górze św.Anny. Habit III Zakonu przyjął 13.12.1901 r., a następnie wstąpił do pierwszego Zakonu Braci Mniejszych. Swój nowicjat rozpoczął 23.12.1905 r.,  a profesję czasową złożył 30.12.1906 r., natomiast profesję wieczystą 19.03.1910 r.na Górze św.Anny. Od 1939 r. przebywał w Prowincji św.Jadwigi. Prosił o formalne przejście do tej prowincji, ale do tego nie doszło. Pełnił funkcję pielęgniarza i furtiana. Zmarł 24.01.1961 r. w Raciborzu. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Raciborzu. Żył 81 lat, w zakonie 59.