Pielgrzymka jubilatów do Ziemii Świętej
Pielgrzymka jubilatów do Ziemii Świętej
Data: 2023-02-21

Od 10 do 17 lutego br., srebrni jubilaci naszej Prowincji odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Uczestniczyli w niej bracia: br. Witosław Sztyk, br. Bertrand Sosnitza, br. Dacjusz Bąk, br. Symplicjusz Sobczyk, br. Elzear Nowak, br. Robert Makulski, br. Piotr Mędrak i br. Maciej Kucz. Pielgrzymom towarzyszyli br. Wit Chlondowski, wikariusz Prowincji i moderator formacji ciągłej, który był odpowiedzialny za organizację pielgrzymki oraz br. Antoni Rojek, który był przewodnikiem grupy. Bracia byli goszczeni przez wspólnotę klasztoru San Salvatore w Jerozolimie, który jest siedzibą Kustodii Ziemi Świętej.

 

Szczególnym przeżyciem była Eucharystia celebrowana w miejscach świętych: Bazylika Narodzenia Jezusa w Betlejem, Pustelnia św. Jana Chrzciciela w Ain Karem, Bazylika Zwiastowania NMP w Nazarecie, Boży Grób, Getsemani, Bazylika Biczowania oraz Wieczernik. Pielgrzymi nawiedzili też miejsca związane z historią Jezusa i apostołów jak: Nawiedzenie NMP, Bazylika Narodzenia św. Jana Chrzciciela, kościół św. Piotra w Jafie (Tel-Aviv), Kana Galilejska, Magdala, Kafarnaum, Tabgha (Jezioro Genezaret), Jordan (miejsce chrztu Jezusa), Jerycho (Góra Kuszenia), Góra Oliwna, Grób Maryi (miejsce Wniebowzięcia NMP, gdzie szczególnie modlono sięza naszą Prowincję). Była też okazja, aby zwiedzić Ścianę Płaczu, Wzgórze Świątynne oraz pojechać nad Morze Martwe. Odwiedzono także Centrum Informacji Chrześcijańskiej w Jerozolimie (www.cicts.org), w którym można było zobaczyć inspirującą multimedialną prezentację o Bożym Grobie.

 

Pielgrzymi spotkali się z braćmi naszej Prowincji posługującymi w Kustodii Ziemi Świętej: br. Dobromirem Jasztalem (Aim Karem), br. Ananiaszem Jaskólskim (Betlejem), br. Jordanem Gazdą (Tabgha), br. Auksencjuszem Gadem (Jerozolima – San Salvatore), br. Bożydarem Cwireńko (Jafa) i br. Patrykiem Sov'yakiem (Jafa) oraz z innymi braćmi z polskich Prowincji pełniącymi posługę w miejscach świętych.

 

br. Elzear Nowak OFM