Plurimos annos!
Plurimos annos!
Data: 2018-09-19

18 września 2018 roku świętowaliśmy 90-te urodziny brata Wiktora - seniora naszej prowincji zakonnej.

 

Nasz Czcigodny Jubilat z wielką wdzięcznością patrzy na wszystkie lata swojego życia, a szczególnie na 64 lata swego życia zakonnego. Od roku 1985 przebywa w klasztorze Bensheim na terenie Niemiec.

 

Br. Wiktor chętnie dzieli się wspomnieniami, ale jak podkreśla, ma też wiele planów na przyszłość.

 

Ich realizacji, a także zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życzymu Mu z całego serca.

Nasz młody duchem Jubilat dziękuje serdecznie wszystkim, którzy pamiętali o nim w dniu urodzin.

 

O. Szymon Kornas