Sesja franciszkańska
Sesja franciszkańska
Data: 2022-11-26

Dnia 26.11.2022r. Studium Franciszkańskie w Krakowie zorganizowało konferencję naukową, na którą zostały zaproszone wszystkie gałęzie rodziny franciszkańskiej. Nasza Prowincja także miała swoich reprezentantów. Byli nimi bracia z Seminarium wraz z rektorem - br. Augustem Smyczkiem, magistrami - br. Olgierdem Paszkiewiczem i br. Euzebiuszem Skorupą. Otwarcie sesji rozpoczął o godz. 9:00 br. Mariusz Kaczmarski OFMCap, a następnie wysłuchaliśmy trzech referatówo następujących tematach:

  1. „Zakon Braci Mniejszych w chwili śmierci św. Franciszka”.
  2. „Zakazana komnata Lei” - Biblia w bulli kanonizacyjnej.
  3. „Mira circa nos” – kanonizacja Franciszka czy Zakonu?

Po wystąpieniu prelegentów miał miejsce panel dyskusyjny - można było zadawać pytania.

Zwieńczeniem wszystkich intelektualno-duchowych przeżyć była Msza Święta w Kościele, przewidziana w programie o godz. 12:15, której przewodniczył i homilię wygłosił br. Marek Miszczyński OFMCap.

Na zakończenie naszego franciszkańskiego spotkania, po Eucharystii o godz. 13:15 udaliśmy się do refektarza na wspólny posiłek. Braterskie spotkanie odbyło się w atmosferze prawdziwej życzliwości, przyjaźni i ogromnej radości.

 

br. Eliasz Bednarczyk OFM