Śluby Wieczyste
Śluby Wieczyste
Data: 2019-10-19

19 października 2019r. na ręce Ministra Prowincjalnego o. Antonina Brząkalika OFM śluby uroczyste złożył brat Miłosław Adamczyk OFM. Uroczystość odbyła się w parafii rodzinnej br. Miłosława p.w. N.M.P Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie. Bratu Miłosławowi życzymy wytrwania w złożonych ślubach.