I [bracia] powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach.

SNE Zacheusz
SNE Zacheusz

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz rozpoczęła swoją działalność przy naszym klasztorze w Cieszynie, gdzie od 2007 roku niewielka grupa osób zaczęła spotykać się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym.

 

Od 2009 roku wraz z rozpoczęciem regularnej ewangelizacji wspólnota zaczęła się dynamicznie rozwijać, obierając sobie za cel stworzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 

Po ustnej zgodzie o. Prowincjała Ezdrasza Biesoka 26 lipca 2011 roku wspólnota podjęła współpracę ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, stając się tym samym jedną z przeszło 30 Szkół Ewangelizacji w Polsce, i jedną z ponad 2000 na całym świecie. Fakt ten potwierdził o. Prowincjał dekretem z dnia 10 października 2011 roku ustanowiającym Szkołę Nowej Ewangelizacji "Zacheusz" i zatwierdzając jej Statuty. W ten sposób Szkoła znalazła swoje miejsce w ramach naszej prowincji, a z czasem przeszczepiona została do Jabłonkowa, Chorzowa, Puńcowa i Katowic-Panewnik.

 

Celem i misją Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji  "Zacheusz" jest pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje/kursy i czwania. W tym celu wspólnota otwiera się na charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze i mogło dotrzeć do większej liczby osób poprzez znaki i cuda.

 

 

zacheusz.org 

SNE Zacheusz w Cieszynie

SNE w Cieszynie proponuje sześć diakoni:

 

- diakonia miłosierdzia
- diakonia uwielbienia
- wstawiennicza
- prorocza
- adoracji
- muzyczna
- techniczna

 

Pasterzem wspólnoty jest:

 

o. Ireneusz Toczydłowski OFM

 

zacheusz.org

SNE Zacheusz w Chorzowie

Od września 2011 roku każda środa o godz. 19.00 dla wielu wiernych we franciszkańskiej parafii w Chorzowie wygląda podobnie. Wspólna modlitwa, śpiew nowych pieśni, ubogacające konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu i raz w miesiącu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała – jednoczą starszych i młodszych, mniej i bardziej „pobożnych”.

 

Regularne spotkania modlitewno-formacyjne wpisują się w dzieło Nowej Ewangelizacji całego Kościoła. Każdy za nas – jak wciąż podpowiada opiekun wspólnoty o. Samuel: potrzebuje nowego zapału, nowego ducha, do odkrycia tego co wcale nie stare: miłości Jezusa, który kocha wszystkich i wciąż czeka.

 

Pasterzem wspólnoty jest:

 

o. Kryspin Maćczak OFM

 

http://www.zacheuszchorzow.pl

 

SNE Zacheusz w Puńcowie

W 2012 roku rozpoczęliśmy w parafii św. Jerzego w Puńcowie regularne spotkania „Szkoła Wiary” organizowaną przez wspólnotę Zacheusz w Cieszynie. Były to bardzo owocne spotkania, które przybliżały nas do Jezusa.

 

W tym roku 2013 w styczniu pod okiem Wspólnoty i SNE Zacheusz Cieszyn powołaliśmy do życia Wspólnotę „Zacheusz Puńców” .

 

Spotykamy się regularnie w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

 

Spotkania formacyjno-modlitewne skierowane są do każdego, naszym celem jest by każdy mógł doświadczyć nowego spotkania z Jezusem jako osobistym Panem i Zbawicielem poprzez otwarcie się na moc Ducha Świętego. Poprzez spotkania chcemy formować „siebie” tak, aby każdy katolik potrafił przekazać Słowo Boże w formie prostej, praktycznej i doświadczalnej by mógł służyć wspólnocie i kościołowi.

 

Strona internetowa parafii: www.puncow.diecezja.bielsko.pl.

 

 

 

SNE Zacheusz w Katowicach-Panewnikach

Dnia 7 stycznia 2015 roku otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo proboszcza panewnickiej parafii św. Ludwika Króla - o. Alana Ruska OFM, a 22 stycznia 2015 roku rozpoczęliśmy cykl otwartych spotkań modlitewno - formacyjnych.

 

Zapraszamy na nie wszystkich tych, którzy poszukują Boga w swoim życiu i pragną zbliżyć się do Niego. Nasza Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka.

 

Tworzą ją osoby różnego wieku i stanu, a to znaczy, że w naszym gronie są młodsi i starsi. Naszym pragnieniem jest głoszenie Jezusa, który zmartwychwstał, żyje i poprzez swojego Ducha prowadzi nas do Ojca.

 

Pasterzem wspólnoty jest:

 

o. Salomon Duplicki OFM

zacheusz.katowice.pl

 

oraz Facebook:

Zacheusz/Facebook

Wspólnota Zacheusz w Goleszowie

14 października 2013 roku w parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie rozpoczęła się Szkoła Wiary prowadzona przez SNE Zacheusz z Cieszyna. Wzięło w niej udział około 40 parafian.

 

W czasie tych kilku tygodni wśród uczestników zrodziło się pragnienie wspólnoty. I tak z błogosławieństwem ks. proboszcza, przy pomocy wspólnoty z Cieszyna powstała Wspólnota Zacheusz Goleszów.

 

Pierwsze Spotkanie Zacheusza w Goleszowie odbyło się 29 stycznia 2014 roku.

 

Od tego czasu spotykamy się regularnie w każdą środę o godz. 19.00  w Domu Parafialnym "Czytelnia".

 

Spotkania formacyjno-modlitewne skierowane są do wszystkich, którzy pragną doświadczyć spotkania z Jezusem jako osobistym Panem i Zbawicielem poprzez otwarcie się na moc Ducha Świętego. Przez spotkania chcemy formować siebie tak, aby każdy katolik potrafił przekazać Ewangelię w formie prostej i praktycznej; by świadcząc mógł służyć wspólnocie i Kościołowi.

 

 Strona internetowa parafii: www.archaniolmichal.com.pl.

 

 

 

Wspólnota Zacheusz we Wrocławiu

Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele Katolickim. Opiekę duchową i posługę kapłańską czerpiemy od Ojców Franciszkanów z Cieszyna. Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu i w różnym wieku – młodsze, starsze, a także małżeństwa z dziećmi.

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji formuje wspólnoty w Kościele do praktycznej i aktywnej ewangelizacji- aby każdy katolik potrafił w prostej i praktycznej formie przekazać innym Ewangelię. Powtarzając za Janem Pawłem II, to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach i nowa w środkach wyrazu.

 

Tak jak dwa tysiące lat temu Duch Święty także dziś sprawia, że Dobra Nowina rozprzestrzenia się z mocą. Nasze korzenie sięgają Wspólnoty Zacheusz z Cieszyna, gdzie poprzez posługę Ojców Franciszkanów łaska Ducha Świętego rozlewa się na całą Polskę i za granicę- Zacheusz jest także w Czechach oraz Anglii.

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkania modlitewno-formacyjne:
wtorki – godz. 19:00
kościół św. Idziego

A po nich na ul. Kanonią 11 – na kawę, herbatę i małe-conieco 

 

zacheusz.wroclaw.pl

 

za: http://zacheusz.wroclaw.pl

Wspólnota Zacheusz w Czechach

Zapraszamy na czeskie strony Wspólnot SNE "Zacheusz"

zacheus.eu

Wspólnota Zacheusz w Anglii

Zapraszamy na stronę wspólnoty

www.zacheusz.uk

Wydawnictwo

Witaj w miejscu, które powstało z miłości do Jezusa i pragnienia, by stale rosła liczba tych, którzy mają z Nim bliską relację i chcą zapraszać Go do wszystkich sfer swojego życia, by doświadczać w nich pokoju, radości i spełnienia.

WIARA  bo jesteśmy wydawnictwem chrześcijańskim i to przede wszystkim jest siłą napędową naszych działań.

ROZWÓJ  bo poprzez oferowane produkty chcemy zachęcać do ciągłego rozwoju – nie tylko duchowego, ale w różnych dziedzinach życia.

INSPIRACJE – bo pragniemy, poprzez różne działania, inspirować do tego, co dobre i wartościowe.

W naszej ofercie sukcesywnie będą ukazywać się propozycje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

 

https://wydawnictwo-zacheusz.sklep.pl/