Spotkanie Proboszczów
Data: 2023-02-24

            W czwartek 23 lutego 2023 r.w Zabrzu odbyło się drugie (w tej kadencji) spotkanie proboszczów naszej Prowincji Zakonnej posługujących w Polsce.

             Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił nasz Minister Prowincjalny o. Witosław Sztyk. Podczas homilii przypominał, że wielkie rzeczy zawsze związane są z podjęciem trudu i niesienia krzyża. „To co cenne kosztuje.”, powiedział

              Po Mszy świętej w salce rekreacyjnej konwentu, o. Emil Pacławski Prowincjalny Animator duszpasterstwa parafialnego, przywitał współbraci i przypomniał cel naszych spotkań. Zapowiedział temat spotkania, który brzmiał:“Osoba i zadania homilety według papieży: Benedyka XVIi Franciszka”. Konferencję i dyskusję poprowadził o. dr Idzi Soroburski. O. Idzi jest gwardianem i proboszczem parafii, wykładowcą homiletyki w WSD w Panewnikach, kapelanem ZOL ss. Boromeuszek i ZOL ss. Sercanek w Bytomiu. 

Podczas konferencji podejmowaliśmy próbę odpowiedzi na pytania: 

- Jak głosić Słowo Boże?

- Jaka jest różnica między kazaniem a homilią? 

- Jak zachęcić słuchacza do głębszego wsłuchiwania się w Słowo Boże?

Wiele kwestii z pewnością było tylko przypomnieniem, ale w wielu momentach, mogliśmy na ten temat spojrzeć w nowy sposób. 

Wiemy, że jesteśmy wezwani, aby Słowa Ewangelii odczytać w  kontekście czasu, w którym żyjemy oraz uczynić Ewangelie w naszych wspólnotach parafialnych i klasztornych żywą i namacalną.

Podczas rozmowy, po konferencji, bracia i Minister Prowincjalny dostrzegli kilka ważnych aspektów, które dobrze byłoby wprowadzić w naszych franciszkańskich wspólnotach. Oto najważniejsze wnioski z tej rozmowy:

  1. Podczas liturgii homilię głosi główny celebrans lub ewentualnie któryś z koncelebransów.
  2. Podczas liturgii, po wygłoszonym Słowie (homilii lub odczytanej ewangelii) zachować ciszę. 
  3. Dbać o czystość parametrów i strojów liturgicznych. 
  4. Przygotować krótkie komentarze, które ułatwią przeżywanie liturgii wiernym. 

            Następnym punktem spotnienia było dzielenie się doświadczeniem tegorocznych odwiedzin duszpasterskich. Wszyscy bracia przyznali, że czas kolędowania jest ważny w kwestii umocnienia jedności parafii, i że jest to czas pełen radości. 

Spotkanie zakończyło się obiadem. 

Dziękujemy o. Idziemy, o. Emilowi i gospodarzowi spotkania o. Emanuelowi oraz wszystkim braciom za to wspólne spotkanie. 

 

br. Msseo Senczek OFM