Spotkanie przełożonych klasztorów męskich arch. katowickiej
Spotkanie przełożonych klasztorów męskich arch. katowickiej
Data: 2022-11-25

25 listopada br. w Panewnikach odbyło się spotkanie przełożonych klasztorów męskich archidiecezji katowickiej. Rozpoczęło się ono od nieszporów i komplety razem z miejscową wspólnotą klasztorną. Po modlitwie brewiarzowej słowo do przełożonych skierował bp Adam Wodarczyk, odpowiedzialny za instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego w archidiecezji katowickiej. Następnie br. Euzebiusz Skorupa, delegat ds. klasztorów męskich /arch. katowicka/ podsumował ogólnopolskie spotkanie delegatów, które odbyło się w Warszawie. Na zakończenie przełożeni razem z biskupem, spotkali się przy stole w refektarzu klasztornym na wspólnej kolacjo-rekreacji i wymianie myśli.