Spotkanie z serii Reguła Św. Franciszka w 80O. roku jej Powstania
Spotkanie z serii Reguła Św. Franciszka w 80O. roku jej Powstania
Data: 2023-02-25

Dnia 25 lutego odbyło się pierwsze z serii trzech spotkań w ramach naszego Studium Franciszkańskiego. Tematem który został podjęty tego dnia były pierwsze cztery rozdziały Reguły, której to w tym roku, przypada 800-lecie zatwierdzenia. Spotkanie odbyło się w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie.

Program wyglądał następująco:

O godzinie 15:00 świadectwo życia regułą wygłosił br. Tadeusz Starzec OFMCap (spowiednik, rekolekcjonista i wykładowca w seminariach duchownych. Autor książek: „Św. Franciszek z Asyżu i jego reguła życia w pustelni” oraz „Modlitwa różańcowa modlitwą chrześcijanina”). Ukazał nam ważny związek pomiędzy Regułą a życiem każdego zakonnika. Wskazał na ważność świata osobistych decyzji. Zobrazował także życie Ewangelią nie jako suchą wiedzę, lecz jako żywe słowo Pana, w którego ślady winniśmy wstępować.

Następnie, krótki wykład on-line, dotyczący czterech pierwszych rozdziałów Reguły, przeprowadził br. Wiesław Block OFMCap (kapucyn, teolog, specjalista teologii duchowości i historii franciszkanizmu).

Po tym wykładzie zostaliśmy wprowadzeni do pracy w grupach.

Podczas warsztatowej pracy w grupach mogliśmy odnieść myśli i wskazania zawarte w omawianych rozdziałach Reguły do własnego życia i podzielić się refleksją na ten temat z braćmi trzech gałęzi naszego zakonu.

O godzinie 18:00  udaliśmy się do chóru zakonnego na wspólną modlitwę Nieszporami. Następnie przeszliśmy do refektarza na kolację i rekreację. Podczas rekreacji mogliśmy bliżej się poznać i wymienić cenne doświadczenia i spostrzeżenia. 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20:00 wspólnotowym Nabożeństwem Pokutnym, z odczytanym fragmentem Ewangelii, krótkim kazaniem, Adoracją Najświętszego Sakramentu, przebłaganiem za grzechy i chwaleniem Boga w śpiewie wraz z akompaniamentem prowadzonym przez braci.

 

 

br. Hiob Górny OFM

 

fot.: br. Szymon OFMConv