Światowy Dzień Pokoju
Światowy Dzień Pokoju
Data: 2021-12-22

Papież zachęca do budowania pokoju, podkreślając że: "Wszyscy mogą współdziałać w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i między państwami". Na tej drodze możemy skorzystać z narzędzi, jakimi są: dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca. Orędzie jest dostępne na stronie watykańskiej: