Święcenia diakonatu
Święcenia diakonatu
Data: 2019-05-20
W dniu 18 maja 2019 r.o godz. 9.00 w kościele pielgrzymkowym, przy klasztorze w miejscowości Freystadt w Niemczech, biskup diecezjalny z Eichstätt Gregor Maria Hanke OSB udzielił święceń diakonatu naszemu współbratu Fidelisowi Dudkowi OFM.
 
Pierwszy raz w historii Freystadt mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu nie tylko dla naszej franciszkańskiej wspólnoty, ale także naszych parafian.
 
Diakon Fidelis, przez ostatnie 6 lat odbywał studia na uniwersytecie w Eichstätt oraz Regensburg. Po święceniach diakonatu rozpoczyna swoją praktykę pastoralną w parafii diecezjalnej w Allersberg.
 
Na czas przygotowań do święceń kapłańskich życzymy diakonowi Fidelisowi radosnego naśladowania w życiu rad i drogowskazów św. Franciszka.
 
Pokój i Dobro!
 
 
o. Bartymeusz Trąbecki OFM, Freystadt