Szkoła Seraficka
Szkoła Seraficka

Z wielką radością proponujemy czytelnikom serię naukową naszej prowincji pt. „Szkoła Seraficka”.

 

Środowisko naukowe skupione wokół naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach nie posiadało dotychczas wspólnego tytułu, który scalałby jego wcale niemały dorobek naukowy.

 

Związani z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i poza granicą profesorowie naszej zakonnej prowincji, nie zrywają związków ze szkołą, która ich wychowała i która nadała ich pracy pewne szczególne cechy. Z tego też powodu zrodziła się myśl, aby w odrębnej kolekcji zeszytów naukowych publikować prace, które choć w części dają obraz tej szkoły i w ogóle udokumentują jej istnienie.

 

Szkoła ta, jako krąg osób o specyficznym sposobie myślenia czy o podobnej wrażliwości zakorzenionej w charyzmacie franciszkańskim i w końcu związana z konkretnym miejscem jest rozumiana bardzo szeroko. Zbiera ona, bowiem nie tylko tematy typowe dla tradycji Zakonu, ale obejmuje wszystkie inne dyscypliny uprawiane przez franciszkanów a także dorobek innych pracowników nauki, którzy bądź jako wykładowcy bądź jako goście związani są z naszym ośrodkiem.

 

NazwaMiniatura
Szkoła Seraficka nr 6

750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia

Szkoła Seraficka nr 5

Munus sanctificandi: gaudium vel onus?
Zadanie uświęcania: radośąć czy ciężar?

Szkoła Seraficka nr 4

Elementy formacji franciszkańskiej

Szkoła Seraficka nr 3

Chrześcijaństwo pośród religii
Pluralizm czy nadrzędność?

Szkoła Seraficka nr 2

Mistrz i uczeń w tradycji bibilijnej
Autorytet mistrza

Szkoła Seraficka nr 1

150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP
Zakonu Braci Mniejszych w Polsce