Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich "słowa w" kazaniach, jakie głoszą, były"wypróbowane i czyste" (por. Ps 11, 7; 17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi."

Szpitale
Szpitale

Dziewięciu braci naszej prowincji posługuje jako kapelani szpitalni tak w Polsce, jak i za granicą.

 

Ich posługa polega na byciu z człowiekiem potrzebującym. Ta obecność często znaczy więcej niż niejedno słowo. Bracia roznoszą Komunię świętą, rozmawiają z chorymi oraz ich rodzinami, spowiadają, celebrują Eucharystię, udzielają sakramentu chorych.