Tym razem w większym gronie
Tym razem w większym gronie
Data: 2016-11-14

W piątek 11 listopada odbyło się w Panewnikach spotkanie asystentów Młodzieży Franciszkańskiej i opiekunów LSO naszej prowincji. Obecni byli asystenci prowincjalni - o. Euzebiusz, o. Masseo i o. Izajasz, oraz o. Tytus, o. Archanioł, br. Savio, br. Bazyli, o. Metody, o. Flawiusz, o. Maksymin.

 

Spotkanie przebiegało w dwóch blokach: najpierw podjęto tematykę LSO, później powrócił temat MF.

Na spotkaniu każdy z braci omówił swoją wspólnotę LSO i ew. MF oraz podzielił się swoim doświadczeniem i pomysłami duszpasterskimi. Okazało się, że każdy z zebranych posiada sporo dobrych inicjatyw i pomysłów. Poruszono wiele kwestii towarzyszenia ministrantom. Wypracowano sporo cennych inicjatyw, jak i zaplanowano pewne inicjatywy na przyszłość. Owocem spotkania asystentów jest przede wszystkim nawiązanie współpracy i więzi braterskich oraz zaplanowanie wspólnych inicjatyw. Zaplanowano, że kolejne spotkania będą się odbywać regularnie co min. 2-3 miesiące.

 

oprac. za: trzejtowarzysze.pl