Wydarzenia

Do Antonianum w Rzymie
Data: 2015-09-30

Nominacja o. Witosława Sztyka OFM na rektora studentów "Antonianum" w Rzymie

Nowy Ordynariusz
Data: 2015-09-28

Nominacja o. bp Zbigniewa Tadeusza Kusego OFM na ordynariusza diecezji Kaga-Bandoro w RŚA

Do Krakowa
Data: 2015-09-28

Pielgrzyma Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Zabrzu

Nocą do Rud
Data: 2015-09-19

Pielgrzymka młodzieży

Śląski kompozytor
Data: 2015-09-17

O. Robert Makulski OFM obronił pracę doktorską

W drodze na Górę Świętej Anny
Data: 2015-09-14

Pielgrzymka zabrzańskiej parafii na Górę Świętej Anny

Dziewice Konsekrowane
Data: 2015-09-03

Nominacja o. Syrach Janickiego OFM na Formatora Dziewic Konsekrowanych

Brązowy habit
Data: 2015-08-29

Obłóczyny w naszym klasztorze w Kobylinie

Ślubuję
Data: 2015-08-29

Pierwsza profesja braci nowicjuszy w Miejskiej Górce

Siostra śmierć
Data: 2015-08-20

Zmarł br. Paschazjusz Janusz Tarabura OFM