Wydarzenia

Siostra śmierć
Data: 2014-08-25

22 sierpnia 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł w Opolu w wieku 62 lat nasz Współbrat o. Eliasz Śladczyk OFM.

Dzień Braterstwa
Data: 2014-08-23

19 sierpnia w naszym klasztorze w Miejskiej Górce odbył się Dzień Braterstwa dla braci postulantów i nowicjuszy. Nasz Dzień Braterstwa rozpoczął się krótką konferencją wprowadzającą w tematykę dnia, którą była ,,Franciszkańska Tożsamość”.

Sakra biskupia o. Zbigniewa Kusego OFM
Data: 2014-08-20

Jezus Chrystus wybrał 12 Apostołów i rozesłał ich na cały świat, by głosili Dobrą Nowinę mocą Ducha Świętego, którego otrzymali w Wieczerniku w sakramencie kapłaństwa.

Obłóczyny i śluby czasowe w Tarnopolu
Data: 2014-08-13

10 sierpnia w Tarnopolu na Ukrainie bracia z naszej Prowincji zakonnej obrządku wschodniego przeżywali uroczystośc obłóczyn oraz profesji czasowej. Habit św. Franciszka przyjęło 3 braci, śluby czasowe złożyło 4 braci.

Data: 2014-08-12

W dniach 8-9 sierpnia br. w Tarnopolu na Ukrainie odbyła się kolejna kapituła namiotów bizantyjskiej fundacji Zakonu Braci Mniejszych.

Franciszkanin biskupem w Hongkongu
Data: 2014-07-11

o. Joseph Ha Ch-shing OFM został minaowany biskupem pomocniczym dla diecezji Honkong

Siostra śmierć
Data: 2014-07-11

Zmarł Tadeusz Setlak, Ojciec naszego nowicjusza Olafa Setlaka

Nominacja biskupia
Data: 2014-05-31

O. Zbigniew Kusy OFM mianowany bisupem koadiutorem

PWZ FRA
Data: 2014-05-07

W dniach od 1 do 4 maja w klasztorze w Kobylinie odbyło się II Franciszkańskie Spotkanie Młodych pod nazwą PWZ FRA (Pogłębianie wiary ze Św. Franciszkiem).

Data: 2014-04-30

W Sobotę Wielkanocną 26 kwietnia w czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej w bazylice w Panewnikach metropolita katowicki Abp Wiktor Skworc wyświęcił 3 nowych kapłanów franciszkańskich oraz 8 diakonów.