Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Zmarli bracia / Kalendarz

Sortowanie: Imię zakonne | Nazwisko | Data śmierci | Miejsce śmierci | Miejsce pochówku
Rok:
Kalendarz zmarłych braci
br. Pacyfik Wiktor Szmuk Życiorys
br. Pacyfik Wiktor Szmuk Życiorys
Data śmierci: 1941-06-25
Zmarł w Grodnie (BY), żył 26 lat, w zakonie 6 lat, pochowany w Grodnie (BY).
o. Benedykt Józef Kolon Życiorys
o. Benedykt Józef Kolon Życiorys
Data śmierci: 1940-11-27
Zmarł w Kłodzku, żył 46 lat, w zakonie 26 lat, pochowany w Panewnikach.
br. Artur Leopold Knitsch
br. Artur Leopold Knitsch
Data śmierci: 1940-08-22
Zmarł w Katowicach, żył 25 lat, w zakonie 4 lata, pochowany w Katowicach.
br. Bernardyn Stanisław Brenczewski
br. Bernardyn Stanisław Brenczewski
Data śmierci: 1940-08-17
Zmarł w Rybniku, żył 64 lata, w zakonie 39 lat, pochowany w Rybniku.
o. Anatol Henryk Kutz
o. Anatol Henryk Kutz
Data śmierci: 1940-08-10
Zmarł w Rybniku, żył 35 lat, w zakonie 9 lat, pochowany w Panewnikach.
br. Jozafat Roman Pietryga
br. Jozafat Roman Pietryga
Data śmierci: 1940-05-02
Zmarł w Radzionkowie, żył 25 lat, w zakonie 5 lat, pochowany w Radzionkowie.
br. Gerard Wojciech Szlachciak Życiorys
br. Gerard Wojciech Szlachciak Życiorys
Data śmierci: 1940-01-01
żył 33 lata, w zakonie 12 lat, pochowany w miejsce nieznane.
br. Pacyfik Józef Krybus
br. Pacyfik Józef Krybus
Data śmierci: 1939-12-21
Zmarł w we Wrocławiu, żył 51 lat, w zakonie 30 lat, pochowany w we Wrocławiu Karłowicach.
o. Mateusz Franciszek Hatko
o. Mateusz Franciszek Hatko
Data śmierci: 1939-09-25
Zmarł w Warszawie, żył 29 lat, w zakonie 12 lat, pochowany w Warszawie.
br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
Data śmierci: 1939-09-25
Zmarł w Warszawie, żył 27 lat, w zakonie 6 lat, pochowany w Warszawie.
o. Baltazar Antoni Szady Życiorys
o. Baltazar Antoni Szady Życiorys
Data śmierci: 1939-06-01
Zmarł w Zakopanem, żył 27 lat, w zakonie 11 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Wilhelm Bolesław Rogosz Życiorys
o. Wilhelm Bolesław Rogosz Życiorys
Data śmierci: 1939-02-03
Zmarł w Panewnikach, żył 73 lata, w zakonie 58 lat, pochowany w Panewnikach.
br. Emanuel Ryszard Warzecha
br. Emanuel Ryszard Warzecha
Data śmierci: 1939-01-09
Zmarł w Goruszkach, żył 22 lata, w zakonie 2 lata, pochowany w Goruszkach.
br. Antoni Ignacy Jakubek
br. Antoni Ignacy Jakubek
Data śmierci: 1939-01-09
Zmarł w Goruszkach, żył 58 lat, w zakonie 34 lata, pochowany w Goruszkach.
o. Bazyli Franciszek Gabriel Życiorys
o. Bazyli Franciszek Gabriel Życiorys
Data śmierci: 1936-10-02
Zmarł w Gołonogu, żył 49 lat, w zakonie 30 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Atanazy Karol Nossol
o. Atanazy Karol Nossol
Data śmierci: 1936-08-23
Zmarł w na Helu, żył 25 lat, w zakonie 7 lat, pochowany w Rybniku.
br. Beatus Urban Bonk Życiorys
br. Beatus Urban Bonk Życiorys
Data śmierci: 1934-04-30
Zmarł w Bogucicach, żył 59 lat, w zakonie 31 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Alfons Ignacy Rogosz Życiorys
o. Alfons Ignacy Rogosz Życiorys
Data śmierci: 1934-03-25
Zmarł w Panewnikach, żył 75 lat, w zakonie 58 lat, pochowany w Rybniku.
br. Bertrand Franciszek Krybuś
br. Bertrand Franciszek Krybuś
Data śmierci: 1933-06-04
Zmarł w Bogucicach, żył 49 lat, w zakonie 26 lat, pochowany w Panewnikach.
br. Atanazy Teofil Kroplewski
br. Atanazy Teofil Kroplewski
Data śmierci: 1932-12-13
Zmarł w Goruszkach, żył 34 lata, w zakonie 8 lat, pochowany w Goruszkach.