Życzenia o. Prowincjała
Data: 2013-12-24

 

Katowice-Panewniki, Boże Narodzenie 2013 r.                  

 

„Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony!”   

 

 

Pokój i Dobro!  

 

Drodzy Bracia. Po raz kolejny przeżywać będziemy tajemnicę uniżenia się Boga. Bóg w stajni! Bóg w żłobie! Bóg w chłodzie i smrodzie! Dlaczego? 

 

Odpowiedź daje nam św. Jan w Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). A więc z miłości! 

 

To uniżenie się Boga rozpoczęło się w betlejemskiej stajni i trwa po dzień dzisiejszy. Św. Franciszek o tym uniżeniu mówi tak: „ O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości. Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba!”(L3, 27). 

 

Życzę każdemu głębokiego przeżycia tajemnicy miłości Boga objawionej w ubogim narodzeniu się Bożej Dzieciny i odkrycia jej na nowo w Eucharystii. Niech to radosne doświadczenie umacnia na drodze realizowania franciszkańskiego powołania. 

 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!        

                                         

 

o. Antonin Brząkalik OFM

minister prowincjalny