Życzenia o. Prowincjała
Data: 2014-04-20

Panewniki, Wielkanoc, 2014 r.

 

 

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25)

 

Pokój i Dobro!

 

Drodzy Bracia, rozważając słowa „Wierzę w Syna Bożego”, które są tegorocznym programem roku duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, chcemy przede wszystkim widzieć Jezusa jako tego, który zmartwychwstał i żyje. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna byłaby nasza wiara i bylibyśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania (por. 1 Kor 15, 17-19).

 

Prawda płynąca z pustego grobu jest naszą nadzieją, że spełnią się słowa Jezusa „ Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14, 19). Przynagleni tą radosną nowiną nie musimy już biegnąć z apostołami do grobu, lecz spieszyć do ludzi – szczególnie tych, którzy tej nadziei nie mają lub ją utracili i mówić im na różne sposoby, że Chrystus zmartwychwstał, żyje i życie pragnie dać każdemu. Trzeba nam na wzór św. Franciszka poczuć się heroldami Wielkiego Króla. Niech świadectwo naszej wiary, wyrażone słowem i przykładem, przyczyni się do budowania wiary w Zmartwychwstałego wśród tych, których Bóg postawi na naszej drodze życia.

 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć moje, z serca płynące życzenia: Niech radość poranka wielkanocnego przemienia całe nasze życie i będzie umocnieniem na chwile trudne.

 

 

o. Antonin Brząkalik OFM
minister prowincjalny